Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilikte, düşkünlük(Suçluluk hali).Alevilikte, düşkünlük(Suçluluk hali).
Alevi inancında üç kelimeyle ifade edilen, “eline diline beline sahip ol” manevi ahlak anayasası; Toplum içindeki manevi ahlak düzenini sağlamak, huzur ve uyum içinde yaşamak için, uyulması gereken kesin kurallardır.
 

Önyargılı, Emevi zihniyetli devlet yöneticilerinin mahkeme kapılarına düşmemek için; Alevi toplumu kendi içinde, kendi yargı sistemini-kurumunu geliştirmiştir. Herhangi bir şekilde düşkün olan bir kiş, yol önderi olan pirin denetiminde yargılanır. Bu yargılama cem erkanında, Hakk meydanında; Pirin huzurunda, taliplerin şahitliğiyle gönül birliği içinde karar alınır ve uygulanır. 

Eline diline beline kelimeleri, kötü alışkanlıklar ve zararlı davranışları ifade eder. Bu davranışlar; Kul hakkı yemek, dedikodu yapmak, iftira atmak, cana kıymak, yalan söylemek, hırsızlık yapmak, sarkıntılık yapmak, zina yapmak, kibirli olmak, cimri olmak, öfkelenmek, gönül kırmak, iyiliği başa kalkmak, ikrarından dönmek, eşini boşamak, tembellik etmek, zalimden yana olmak, vs.. vs.. 

Dolayısiyle Eline sahip olmak; Elinle koymadığını almamak, kimsenin hakkına müdahalede bulunmamak, insanları incitmemektir. Yani kul hakkına, emeğe saygılı olmaktır. 

Diline sahip olmak; Gözünle görmediğini söylememek, iftira etmemek, kötü söz etmemektir. Yani dil ile insanlara zarar vermemektir. 

Beline sahip olmak; Eşinden gayri başka bir kadınla, erkekle cinsel ilişkiye girmemek, helalin olmayana uçkur çözmemektir. Yani nefsine sahip olmaktır. 

Yol gereği; Eline diline beline ahlak kurallarına uymayanlar, dünşkündür yani suçludur. Örneğin Alevi toplumunda zina yapan veya cana kıyan bir kişi, düşkündür yani suçludur. Suçlu kişi toplumdan tamamen soyutlandırılıp uzaklaştırılır; Selam verilip-alınmaz, kendisiyle konuşulmaz, evine gidilip-gelinmez, eksiği giderilmez, ihtiyacı görülmez, hayvanları toplumun hayvanlarına katılmaz, düğününe gidilip-gelinmez, bayramlarda bayramlaşılmaz, hastalık durumunda sorulmaz, vs. vs. kısacası toplumdan dıştalanır, uzaklaştırılır.  

Alevilerin bu yaptırım şekline baktığımızda; Cezaevine sokmak, elini-kolunu kesmek veya idam sepalarında sallamak yerine kendi ailesi dahil, toplumdan tamamen dıştalanır, uzaklaştırılır. Bundaki mana ise; Git, ara bul kendini; Nefsini arındır, benliğini arındır; Paylaşımcı ol, muhabbet ehli ol, öyle gel demektir. Tekrardan topluma kazandırma süreci, tamamen toplumun dışında gerçekleştirilir. 

Sonuç itibariyle Alevilikte; Mürşid, Pir, rehber ve talip dahil hepsi birer yol evladıdırlar. Yol evladı olarak her can ikrar vermeli ve ikrarı verecek bir piri olmalıdır. Düşkünlük gerektirecek ortama düşmemek için; Her bir yol evladı yolun ahlaki anayasa kuralllarına uymalı ve sene de en az bir kere, görgüden geçmelidir. 

Bundan dolayıdır ki Alevi toplumunda suç oranı az ve insani ilkelere bağlıdırlar. Kimseye zarar vermemek açısından oldukça dikkatli ve tedbirli davranırlar.
=Seyyid Hakkı=


 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...