Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dört mezhep önderleri, hakkında.Dört mezhep önderleri, hakkında.
Söz konusu mezhep önderleri, islam dinine hizmet etmiş ve söz konusu mezhepler, zatların Hakk’a yürümesinden daha sonraları müritleri tarafından kurulmuştur. 

Mezhep kelimesi Arapça kökenlidir ve Türkçe’si de; Takip edilen, görüş, yol, manalarına gelir. Işin gerçek yönü ise: Mezhepler zaten, Hz.Muhammed dolayısiyle Şahı Merdan Ali zamanında yoktu. Yani islam dinini anlatmak için, başka bir yardımcı yola ihtiyac yoktu. Çünkü bu görevi, islam dininin kurucusu Hz.Muhammed ve öğreticisi, savunucusu olan Şahı Merdan Ali vardı. Mezhepler tarihi, Hz.Muhammed Mustafa’nın 632 yılında dünyasını değiştirmesiyle başlamıştır. 

Ehli Sünnet(Sünni) mezhepleri; Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinden oluşur. Imam Azam(büyük Imam) lakabıyla anılan Ebu Hanife’dir. Bu dört kişi Imam Cafer-i Sadık ilmiyle yetişmiş zatlardır. Bu dört kişi hiç bir şekilde, ne Imam Cafer-i sadık’a karşı ve nede Ehli Beyt’e karşı herhangi bir yanlış durumda bulunmuşlardır. Tam aksine Imam Cafer-i Sadık’a, her daim bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Dört mezhep olayı, onların ölümünden sonra, kendi müritleri tarafında kurulmuştur.

Bilgimiz dailinde olduğu gibi Islamda dininde, mezhep diye bir hadise yoktur. Insanların, zamanla çıkardıkları bir hadisedir. Tek din vardır, o da islamdır. Islam dininin destekleyici başka mezheplere, tarikatlara ihtiyacı yoktur.  

Neden yoktur?
Bakalım Kur’an, mezhepçilik konusunda ne diyor;
Ali Imran Suresi, Ayet 103

Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; Sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız. 

Şahit olduğumuz gibi; Tek bir Allah varsa, kelamı doğru ve açık kapısı yoksa, o zaman mezhep diye bir olay yok demektir. Buna rağmen birileri var diyorlarsa, o zaman Hz.Muhammed hangi mezheptendir?  

Veya kabul edelimki başka bir dinden biri, islam dinine girmek istiyorum dese, hangi mezhepten islamı kabul edeceksin diye mi soracaksınız? yahutta kura ile mi? Şansa, ne çıkarsa mı diyeceksiniz?  

Dolayısiyle islam diniyle bağdaşmayan bu tür uyduruk yaklaşımlar, Hakk ve Hakk’ın hakikatiyle bağdaşmıyor. mezhepcilikle dini bölüp, din terörü haline getiren putperest din tücarlarının oyunlarına gelmeyelim ve birilerinin gelenek, göreneklerini dinin esaslariymiş gibi insanlara dayatanlara da bu fırsatı vermeyelim.
=Seyyid Hakkı=


 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...