Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Eğer, insan olmak suç ise; Aleviler bu suçu, Kerbela'da kabullendiler


Eğer, insan olmak suç ise; Aleviler bu suçu, Kerbela'da kabullendiler. 
Ümmetin darda ya Muhammed Mustafa. 
Sana sığınmışız ya Şahı Merdan Ali. Medet mürvet senden ya Imam Hüseyin. Yetiş carımıza ya Bozatlı Hızır. Lanet olsun cehaletin yoz ve yobazına.  

Cehaletin sorunu Alevi veya sünni sorunu değildir, insanlık sorunudur. Katledilmek istenen insanlık onurudur. Kendine insanım diyen her kes cehaletin yoz ve yobazına karşı ayağa kalkmalı 

Günümüzde iki saf vardır; Biri zalimin ve diğeri ise mazlumun safıdır. Dini sevgi, kabesi insan olan Aleviler eline silah alıp insan(canlılar) katliamını yapamadığı gibi, katliam yapanlarla da aynı safı hiç bir zaman paylaşamaz ve paylaşmadılar. Çünkü yolumuzun Ulu Pirimiz, Şahı Merdan Ali; “Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma“ demiştir.  

Dolayısiyle ya mazlumun safında ya da zalimin safında yerimizi almalıyız. Insanlık onurunun bedeli, ağır olduğunu çok iyi biliyoruz. Aleviler bu bedeli Kerbela'dan Sivas'a dek ödemiştir.  

Eğer şiddette gerek görülmüş olsaydı yol ulularımız, kendileri şiddete baş vururlardı, bir terör örgütü kurarlardı ama yapmamışlardır ve şiddeti her haliyle de red etmişlerdir.  

Dolayısiyle Pir Hünkar şiddete karşı, aslan ile ceylanı kucağına oturtmuştur. Birlikte yaşamanın ilkesi, sevgi ve merhamet olduğuna işaret etmiştir. Muhammed Ali yolu, insanlık yoludur. İşte Aleviler bu ilkeye bağlıdırlar.  

Muhammed Ali yolu insanlık yoludur.
Barış ve huzura, Evet,

Şiddet ve terörü, Hayır!
 

Kardeşçe yaşamaya, Evet.
Kardeş kavgasına, Hayır.
 

Sevgi ve hoşgörüye, Evet,
Kin ve nefrete, Hayır!
 

Gelin, hoşgörüyü esas kılalım;
Hırsları, merhamete,

Kinleri, sevgiye, 

Düşmanlıkları, barışa çevirelim.

=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...