Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Allah adına cana kıyanlar....


Allah adına, cana kıyanlar.
Ne İslam ve nede başka bir DİN; Değil diri diri insan yakmaya, herhangi bir canlıyı incitmeye dahi izin veremez. Bu gibi zulümlere izin veren bir kurum, Din Kurumu olamaz ve olması da mümkün değildir. 

Allah’nın verdiği canı, kulun alma hakkı yoktur. Herkes, kendisinden sorumludur. Hiç bir kimse Allah’ın veya birilerinin; Vekili, bekçisi, sorumlusu ve nede yönlendiricisi değildir. Dolayısiyle hiç bir kimse, bir başkasının ne yükünü taşır ve nede günahını çeker.    

Bu cana kıyış; Bir de ateşle yakma şeklinde olursa, Allah’ın özel lanetle lanetleyeceği şerir bir cinayet söz konusu demektir. Ateşle yakmaya bir de ‘din’ süsü verilirse, tüm yerler ve göklerce lanetlenecek bir zulüm işlenmiş demektir. Islam açısından işin gerçeği, budur.  

Madem ki herşeyi yaradan ve alan da Allah'tır, o zaman Allah'ın işine karışmamak gerek. Sonuçta Allah’ın bize ihtiyacı yoktur, bizim Allah'a ihtiyacımız vardır.   

Özünü insan sevgisinde bulan, Tanrı’nın insanda tecelli ettiğine ve zerresinden oluştuğuna, onun için de insanın ölümsüzlüğüne inanan, ibadetlerinde kadın erkek ayrımı yapmadan yani insan ayrımı yapmayan bir insan Allah'ın iyi kuludur.

Sevgi oluşun özü, varlığın-hayatın başlangıç ve varış noktasıdır. Kısacası hayat ve oluş, çeşitli tarz ve manzaralar sergileyen bir sevgi faaliyetidir.  

Putperest din tücarlarının din ve iman zeminlerinde sevgiden eser bulunamaz. Onların yüreğinde sevgi yerini korku ve şiddet almıştır.  

Din tücarları olan putperest dinci katiller, cana kıymaktan, özelikle yakarak can almaktan ayrı bir şehvet duyarlar. Tarih boyunca hep böyle olmuşlardır.  

Sevgiyi, dindarlar değil, nefisleri için diri diri insan yakan din tücarları öldürdü. Dolayısiyle Allah adına cinayet işleyen kara zihniyetçilerin hemen hemen hiç kullanmadıkları kelime ‘sevgi’ kelimesidir. Sevgi onların bütün dayanaklarını yıkan bir kavramdır. Onun için sevgi kelimesini hiç sevmezler.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...