Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Bismişah, Allah Allah! ve manası.


Bismişah, Allah Allah! ve manası.
Aleviler dualarına, gülbanglarına başlamadan önce; “Bismişah, Allah Allah!” deyip, besmele çekerler. Bismişah, Allah Allah besmeledir ve Bismişah ise, Şahı Merdan Ali için kullanılan bir terimdir; Şahın adıyla, O’nun yüzü suyu hürmetine anlamına gelir. 

Neden Besmele Allah’ın adıyla değilde, “B” harfiyle başlayan bir kelimeyle okunur. Bu durum sadece Alevilerde mi uygulanmıştır?  

Bazı örnekler;
* Hz.Muhammed, dualarına besmele yerine;“Bismikallahümme”(Ya Allah, senin adınla) sözüyle başlamıştır.
* Mevlana kendi beyitlerinde; “Bişnev(Işit) sözüyle başlamıştır.
* Alaeviler de; Besmele yerine “Bismişah” (Şah’ın adıyla) sözüyle başlarlar.

Dikkat edilirse bu üç örnekte “B” harfiyle başlamaktadır.  

Şah-ı Merdan Ali buyurmuştur ki: „Bil ki tüm semavi kitapların (zebur, Tevrat ve İncil) esrarı Kur'an da toplanmıştır, Kur'an-ın tüm esrarı Fatiha'da-dır, Fatiha'nın tüm esrarı Besmele'de dir, Besmele'nin tüm esrarı „B“ harfindedir. Işte „B“ harfinin altındaki nokta da benim“ derken kesinlikle ve mutlak olarak; Allah ilmine ulaşabilen ve orada kalabilen Kamil-i Insan, insanın kendisi olduğunu vurgulamıştır. Dolayısiyle Şahı Merdan Ali, „B“ harfinin altında bulunan noktadan ibarettir.

Fatiha Suresi
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...” Bu ayet “Besmele” olarak isimlendirilir.
1. Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…
2. Hamd, alemlerin Rabii Allah’adır.
3. Rahman’dır, Rahim’dir O.
4. Din gününün Malik’i, sultanıdır O…
5. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6. Dosdoğru giden yola ilet bizi…
7. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin,
karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna… 

Fatiha suresi, besmele ve sırr üçlemesindeki mana: Açmak, aralamak anlamına gelir ve buda eşittir doğmak, yaşamak ve tekrar öze yani Allah'a geri dönmektir. Dolayısiyle Allah bilincinde olma, o makama ulaşma ve o makamda kalmaktır. Işte Şahı Merdan Ali de, bu makama erişip Allah'ın benliğinden eriyip O’nunla beraber olmuştur. Burda dikkat edilmesi gereken Şahı Merdan Ali’nin, Allah’ın kendisi olmadığıdır. Varlığını O’nun varlığında yok eden, bütünleşen ve O’nla beraber olmasındandır. 

Besmelenin sırr-ı‘nı anlattan Hadid suresi, 3’cü Ayette ise; „Evvel’dir O, başlangıcı yoktur; Ahir’dir O, sonu yoktur; Zahiri’dir O, her şeyde belirir; Batın’dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her şeyi en güzel biçimde bilendir O“ denilmektedir. 

Besmelenin Şahın adıyla çekilmesi, Şahı Merdan Ali’nin; Allah’ın gizli sırrına, ilahi ilmine, kudretine erişmiş olması; Allah’ın bütün güzel sıfatlarının kendisinde belirmesi;  Insanlara örnek Kamil-i Insan sıfatına sahip olması ve dolayısiyle kendisine duyulan saygı, bağlılık ve verilen ikrardan ötürüdür. Yani Şahın yüzü suyu hürmetine, dilekte bulunmaktır. 

Şahı Merdan Ali, “B” harfinin kutsallığını net olarak ortaya koymuştur. O zaman; “Bismilallahümme, Bişnev veya Bismişah” besmele yerine okunabilir. 
=Seyyid Hakkı=


 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...