Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Bayramlar, hatır ve gönül yapmaya vesiledir...


Bayramlar, hatır ve gönül yapmaya vesiledir...
Şahı Merdan Ali’ye, Bayram nadir? diye sormuşlar; “Günahsız geçen her gün bayramdır!” buyurmuştur.
 

Alevi inancında, cinsiyet ayrımı yapılmadan insana; “can veya canlar” diye hitap edilir. Hakk meydanında, Pir huzurunda cem olunca aradan ikilik kalkar.

Cemde toplanmanın sebebi, sadece toplumsal örf adet ve gelenek görenek olmuş değerlerin uygulanması değildir; Hakk’ı, hakikati, kainatı bir bütün olarak anlamak ve yaşamak için cem olunur.  

Cem erkanında ki amaç, insanların gönül ve muhabbet birliğine erişince can ve canlara bayram olur. Dolayısıyla insanların kutsal günlerde bir araya gelmesi, kucaklaşması; Belli sebeplerden ötürü var olan kırgınlıkların, dargınlıkların ortadan kalkmasına ve insanların birbirlerini hatır gönül etmelerine vesile olmuştur.   

Buından ötürüdür ki, Alevi cem erkanlarında yüzyıllar boyunca insanların aralarına ikilik sokan; Kıskançlık, çekememezlik, öfke, hırs, benlik senlik, çekiştirme, iftira atma gibi kötü davranışların içine düşmüş insanlar; Hakk meydanında, Pir huzurunda sorgulanır, rızalık alınır, haklının hakkı teslim edilerek, her türlü nefsani kötülükler ortadan kaldırarak ikiliğe düşmüş gönüller tekrardan birlenir.   

Alevilerin, 1950 yıllarına kadar ki süreçte davaları, sorunları devlet mahkemesine intikal etmemiş olması cem erkanına dayanmaktadır.   

Alevilerin, maddi ve manevi olarak her türlü hukuki kurallara şartsız kayıtsız sadık kaldıkları içindir ki toplumdaki barışık yaşam korunmuştur.  

Dolayısıyla barışık ortamın korunduğu içindir ki Alevilerin bayramı, sadece beli günlerde değil 365 gün bayramdır. Insanların yan yana kardeşce, dostca, huzur ve hoşgörü içinde yaşamaları, temel ilke olmuştur.     

Muhammed Ali yolunda „Ağlattığın varsa güldür, döktüğün varsa doldur, incittiğin gönül varsa tamir et” ilkesi geçerlidir. Çünkü bu yol, sevgi yoludur. Insanın gönlü ise, Hakk’ın evi olarak kabul edildiği içindir ki saygı ve muhabbete kusur edilmez.
Aşk ile, her günümüz günahsız geçmesi dilğimizle…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiiiAlevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...