Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Aleviler, her çağda zulme ve eziyete maruz kalmışlardır...Aleviler, her çağda zulme ve eziyete maruz kalmışlardır...
Çünkü Aleviler, Muhammed Ali islamı uğruna; Ehli Beyt gibi, On Iki Imam gibi, Pir Imam Hüseyin gibi, Yedi Ulu Ozan gibi, yol erenleri gibi Kal-u Bela’da verilen ikrarın hürmetine insanlık değerlerine sahip çıktıkları için, birileri gibi biatçılığı, kula kulluğu kabul etmeyip ve onlar gibi düşünmedikleri için zulme uğramışlardır.

Çünkü onurlu yaşamak, Pir Imam Hüseyin’den kendilerine miras kalan Aleviler; Hayatın her alanında çağın zalimlerinin zulmüne karşı boyun eğmeyip baş kaldırdıkları için zulme, katliama, iftiraya maruz kalmışlardır.

Bu konuda Ulu ozanlardan Pir Sultan Abdal şöyle dile gelmiştir...
Çağın zalimlerinin zulmüne boyun eğmeyen Pir Sultan Abdal; “Açılın kapılar Şaha gidelim” demiştir.


Şahı Merdan Ali’ye bağlılığından ötürü her türlü çefaya hazır olduğunu ve aynı zamanda Şahı Merdan Ali’ye sığınmış ve O’dan yardım dilemiştir.


Mazlumdan yana zalime karşı Alevilerin duruşunu, halk ozanı Yavuz Top şu dizelerle dile getirmiştir...
Biz pire ikrar vermişiz, gerçeğe boyun eğmişiz,
Mazlumların hakkı için, zalime karşı durmuşuz,
Zalimlerin zulmü bizim gözümüzü yaş eyledi,
Ali aşkı namımızı, böyle kızılbaş eyledi.

Yavuz Top 

Dolayısıyla kendi manevi değerlerinden taviz vermediklerini, gerektiğinde dar ağacını boylayacağını Pir Sultan Abdal şu dizlerlerle dile getirmiştir...

“Sizde Şah diyeni öldürürlerse, bende bu yayladan Şah’a giderim”. 

Dili tatlı, gönlü kara, insan düşmanı,
Kula kulluk eden, kara ziniyetli kafalar.
Dili Allah-u Ekber der, gönlü intikamlı,
Insanlıktan, nasibini almamış mahluklar. 

Seyyid Hakkı, insanlık der şu gönlümüz,
Zalime karşı, mazlumdan yana safımız,
Sevgidir dinimiz, Insan-i Kamil kıblemiz,
Hakk aşkına, ateşte semaha duranlarız biz. 

Yol ulumuz, Şahı Merdan Ali; “Bin kere mazlum olsan da, bir kere zalim olma” buyurmuştur. Dolayısıyla Aleviler mazlum oldukları için, insan değerlerine sahip çıktıkları için, insana değer verdikleri için, dini sevgi kabesi Kamil-i Insan olduğu için her çağda zalimin zulmüne uğramış ve maruz kalmışlardır.  

Kişilerin insan gibi insan olababilmesi onların düşünme tarzına, yaşam tarzına, algı tarzına, okuma tarzına, kültür tarzına, vs. bağlıdır. Tüm bu değerler, onurlu yaşamın adıdır. Onurlu yaşamak için de manevi değerlerimize sahip çıkmak gerekir ve gerektiği zaman bedel ödemek gerekir.  

Dolayısıyla Aleviler de, bu manevi değerler için her çağda bedel ödemişlerdir. Diğer bir deyimle Alevi inancı, bedel ödeme inancıdır. Çünkü Alevilerin ikrarı ateşten gömlek, demirden leblebidir. Ateşten gömleği giyenler ve demirden leblebiyi yiyenler yani bedel ödemeye hazır olanlar yol evladı olabiliyor.
Selam olsun, insan gibi onurlu yaşıyanlara… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...