Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancında Pence-i Ali Aba


Alevi inancında Pence-i Ali Aba
Alevi inacında “Pence-i Ali Aba” veya “Ana Fatıma” eli vardır.  “Penc” kelimesi Farsça bir kelimedir ve “beş” anlamındadır, aynı zamanda “El”i ifade eder.  Kökeni Arapça “Aba”; Dövme yünden yapılmış, kalın ve kaba bol giyimli bir libas(giysi), hırka. Hz.Muhammed de bu hırkayı giyerdi.
 

Al-i Aba; Hz-Muhammed’in abası/hırkası altında olanlardır. Ehl-i Beyt, Seyyid-i Saadet Evlad-ı Resul demektir. Pençe-i Al-i Aba ise, Hz.Muhammed'in abası/hırkası altındaki beş kişi demektir. Dolayısıyla Ehl-i Beyt’in Hz.Muhammed’in soyunun sürdüğü; Şahı Merdan Ali, Ana Fatıma, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Hz.Muhammed'le beraber bu beş kişi, Pence-i Ali Aba’yı oluşturuyor.  

Pence-i Ali Aba; Şah-ı Merdan Ali, Ana Fatıma, İmam Hasan ve İmam Hüseyin ve kendilerinden devam eden “Nesli Pak” olmaları konu edinmiştir. Hz.Muhammed’in üstlerine abasını atıp Allah’tan; tüm günahlardan arınmalarını, korunmalarını niyaz ettiği dört ulu kişilerdir.  

Bu olayla ilgili hadis şöyledir: Hıristiyan din önderleri, Hz.Muhammed’i haşa yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine vahi geldi ve “De ki; oğullarınızı ve oğullarımızı, kendinizi ve kendimizi alıp meydana çıkalım. Kim yalancı ise lanetleşelim, Allah’ın laneti yalancıların üzerine olsun diyerlim” (Al-i İmran, 61) buyruldu.. bu ayet vahiy edilince, Hz.Muhammed; Şahı Merdan Ali, Ana Fatıma, İmam Hasan ve İmam Hüseyin’i alıp, hep beraber beş kişi hep birlikte Hıristiyan din önderleriyle (rahiplerle) lanetleşmek için meydana çıktılar. Fakat Hıristiyan din önderleri korktular ve meydana çıkmadılar. Bunun üzerine Hz.Muhammed abasını sırtından çıkararak, Şahı Merdan Ali, Ana Fatıma, İmam Hasan ve İmam Hüseyin’i örttü işte “Benim Ehl-i Beyt’im-Ev Halkım bunlardır” dedi. “Pence-i Ali Aba” Hz.Muhammed’in Abasının/Hırkasının altında olan Ehl-i Beyt’ir. 

Sonuç itibariyle; Hz.Muhammed’in Abası/Hırkası altında korunmaya alınmış, yüceltilmiş ve sevilmesi, sayılması, inanılması, sayğı duyulması gereken “Aile Fertlerim” anlamındadır..  

Güruh-u Naci'den bir bacı geldi
Bacı'nın ismine Fatıma dediler
Yeri göğü ondan mevcut bildiler
Virani Baba

=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...