Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancının ilahi mesajı, Zahiri yașamak ve batıni düșünmektir…Alevi inancının ilahi mesajı, Zahiri yașamak ve batıni düșünmektir…
Bu ilahi mesajın anlamı, Batın ilmi bir tohum halidir. Tohumun toprakta gizlilik hali, batındır ve yeşerip așikar olması ise, zahiri halidir. Diğer bir önekte çocuğun Anne rahminde döllenmesi, onun batıni alemidir ve doğup Dünyaya geliși ise, onun Zahiri alemidir.
 

Bu da şu demektir ki, batın ile zahir iç içedir. Alevi inancının ilahi mesajının manası da, Zahiri yașamak ve batıni düșünmektir. 

Zahiri alemde kendini aramak, bulmak ve sonrasında aranılanın, bilincine varmaktır. Batıni alemde ise, bilincine varılanın manasının özüne varmak ve sonrasında onun özünde tekrardan yok olmaktır. 

Yașam dediğimiz oyunun kuralı doğmak, büyümek, yașlanmak ve yok olmakla birlikte tekrardan bașka bir donda varolmaktır. 

Sonuç itibariyle insanoğlu varoluș ile yok oluș sürecinde kendini, tüm kötülüklere karșı iyi ahlak ve doğru ilim ile koruma gayreti içindedir. Bu durum içinde kimileri bașarılı olur ve kimileri ise, kötülüğün bataklığında yok olup giderler. Bu mücadelenin mükafaatı ise, kimilerinin iyi ve kimilerinin de kötü insan, ünvanına sahip olmasıdır. 

Șahı Merdan Ali’nin buyurduğu gibi, “Her şey akla ve akılda eğitime muhtaçtır.“
Aşk ile, Şahı Merdan Ali demine Huu... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...