Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Allah ile Davut peygamber arasında geçen ilahi muhabbet...


Allah ile Davut peygamber arasında geçen ilahi muhabbet...
Ilahi muhabbet, kötülükten arınıp, Allah’ın ilim sırına ermek ve güzel irfanıyla donanmaktır. Ilim, aklın ve irfan ise, bedenin olgunluğuna vesiledir. Cenab-ı Hakk’ın ilim ve irfanından nasiplenmek, Kemaletin sıfatına ermişliktir. 

Ilahi muhabbetin sırrı…
* Canab-ı Hakk, buyurmuş; Ey Davud! Evini temizle ki Allah oraya nazil olsun.
Davud peygamber sormuş; Ey Rabbim! Senin azametine ve celaline yaraşan ev hangi evdir?
* Canab-ı Hakk; Mümin kulumun kalbidir.
Davud peygamber; Peki onu, nasıl temiz tutayım?
* Canab-ı Hakk; Orda, bize ait olmıyan ne varsa hepsini yok et.
Ve eğer bizi arzu eden, bulmak isteyen bir garip görürsen ona orayı göster.
Zira bizim yerimiz mekanımız orasıdır...

Kaynak; alıntı  

Ilahi muhabbette verilen mesaj, Allah ne gökte ve nede yerdedir. Allah kinden, kibirden, benlikten ve öfkeden arınmış Kamil-i Insan’ın kalbindedir. 

Dolayısıyla Kalbi temiz tutmanın, manası; Insanoğlunun nefsi emarelerine hakim olmasıdır. Alevi deyimiyle Eline Diline Beline sahip olması, özü sözü bir olması, Hakk ile hakikat yanlısı olması, mazlumdan yana zalime karşı olması, hayatın tüm zorluklarına rağmen insanlık onuruna sahip çıkması, makam-zevk-çıkar yani Dünyevi zevkler için onurunu paraya-pula-maddiyete peşkeş çekmemektir. 

Kalbi temiz tutmadaki amaç; Kötü ahlaktan, hal ile davranışlardan uzak Allah’ın ilim irfanına bezenip Kamil-i Insan olmaktır. Insan sıfatında görüne her insanoğlu, insandır anlamına gelmez. Çünkü insanlık vasıflarına sahip değildir, sahip olmak için hiç bir çaba göstermemektir. 

Ulu Ozan Şah Hatayi, Insan sıfatını taşıyıp insan vasıflarına sahip olmayanlar hakkında şöyle demektedir…
Ezel bahar olmayınca,
Kırmızı gül bitmez imiş,
Kırmızı gül bitmeyince,
Dertli bülbül ötmez imiş. 

Bülbül hevestir ötmeye,
Sarılıp güle yatmaya,
Bahçıvan gülü satmaya,
Gül kadrini bilmez imiş. 

Bahcıvan satma bu gülü,
Haramdır parası pulu,
Ağlatma dertli bülbülü,
Gözyaşını silmez imiş. 

Bülbül güle hayran olur,
Hayran olur seyran olur,
Bazı insan hayvan olur,
Hayvan arif olmaz imiş. 

Şah Hatayim ölmeyince,
Tenim turab olmayınca,
Dost dostan ayrılmayınca,
Dost kıymetin bilmez imiş. 

Halk ozanı Daimi, Kamil-i Insan’nın konumunu gayet güzel dile getirmiştir…
Kainatın aynasıyım, 
Mademki ben bir insanım.
Hakkın varlık deryasıyım, 
Mademki ben bir insanım.

Insan Hakk’ta Hakk insanda, 
Ne ararsan var insanda,
Çok marifet var insanda, 
Mademki ben bir insanım.

Tevrat'ı yazabilirim,
İncil'i dizebilirim,
Kur'an'ı sezebilirim,
Mademki ben bir insanım.

Bunca temenni dilekler, 
Vız gelir çarkı felekler, 
Bana eğilsin melekler, 
Mademki ben bir insanım.

Daimiyim harap benim, 
Ayaklara turap benim, 
Aşk ehline şarap benim, 
Mademki ben bir insanım. 

Ulu Ozan ve Halk ozanımızın da buyurduğu gibi amaca hizmet etmeyince Arif olmak, Arif olmayınca Kamil-i Insan olmak ve Kamil-i Insan olmayınca Hakk ile hakikatle beraber olmak mümkün değildir.
Aşk ile, benliğini Hakk’ın benliğinde yok eden Erenlerin demine Huu... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...