Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Bilmeyenler bilsin bizi, Muhammed Ali diyenlerdeniz biz.Bilmeyenler bilsin bizi, Muhammed Ali diyenleriz biz.
Bilinmesi gereken gerçek şudur ki, Muhammed Ali ve Ehli Bayt’i ne kadar islam ise, Alevilerde bi o’kadar islamdır. 

Dünyevi alemde, hiyerarşik olarak;
* Hz.Muhammed, bizim mürşidimiz,
* Şahı Merdan Ali, bizim Pirimiz,
* Oniki Imam, bizim Rehberimiz,
* Fatma-tüz Zehra, bizim anamız,
* Kırklar, bizim özümüz, kaynağımız, 
* Zülfikar, bizim adaletimiz,
* Cemevi, bizim ibadethanemiz,
* Semah, bizim ibadetimiz,
* Bağlama, bizim dilimiz,
* Alevilik ise, bizim yolumuzdur

Dolayısiyle Alevilik;
Allah Muhammed Ali kutsallığını kalbinde taşımak, büyük bir itikat ve inançla; Allah’a, Hz.Muhammed’e, Şahı Merdan Ali’ye, Hz.Muhammed’in iki kutsal emaneti olan Kur’an-ı Kerim ve Ehli Beyt’ine, Aleviliğin edebiyatı ve felsefesi olan islamiyetin özü; özde yapılmak istenen değişikliklere evet demeyen, doğruları esas alıp, mazlumla bir olup, zalime karşı koyan, Hakk’ın emirlerine gönülden sadık kalan, her türlü karanlık ve bağnaz düşünceye-düzene karşı koyan, Kırklar Meclisi’nde, “büyüğümüzde bir küçüğümüzde bir” tezi ile, bir nazarda görülen insanı, inanç merkezine oturtup, insan hakları temelinin atıldığı kırklar meclisi, bugünkü dünya insan hakları cemiyetine de ışık olmuş bu güzel düşünceye sahip çıkarak, Allah’ın cemalinden yaratıp kutsal kıldığı insanı, kırklar ceminde, bu kutsallık daha da pekiştirilip, dört kapı kırk makam ile Kamil-i Insan şeklini veren felsefeyle, tevalla ve teberra ikrarına bağlı kalmaktan geçer.  

Bu insani değerlere sahip çıkan her bir kişi, iyi bir Alevidir aynı zamanda da iyi bir insandır. Çünkü Hakk Muhammed Ali yolu, insanlığın yoludur. Alevilik, insanlığın hizmetçisidir. Halka hizmet, Hakk’a hizmettir. Insanı yaşatan, değerli kılan sevgi ve  iyiliktir.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...