Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dört Kapı’dan üçüncü kapı, Marifet kapısı ve makamları...


Dört Kapı’dan üçüncü kapı, Marifet kapısı ve makamları...
Marifet kapısında; Ne benimki benimdir, nede seninki senindir. Insanın, ilim ve irfan ile, olgunlaşıp Mürşid-i Kamil olma kapısıdır. 

Marifet kapısı, ilim ve irfan kapısıdır. Insanı, ilim noktasında en yüksek mertebeye çıkartarak; Erdemli, kamil, olgun ve bilgin, bir kişi olarak yetiştirir. 

Marifet kapısı, kendini yetiştirme ve marifetini gösterme kapısıdır. Marifet ilmine, sahip olmak için; Evrende, olup bitenleri görmek ve onları, anlıyabilmektir. Bu durum, kavrama ve hissedebilme aşamasıdır. 

Ilimden, bilimden en iyi şekilde yararlanarak almıș olduğu bilgiyi başkalarına aktarma ve öğretme gücüne sahip olmaktır. Burdaki öğretmenin yolu, kainattaki mevcudata aşk ile hizmet etmektir. 

Marifet kapısı, Hakk’ı kendi özünde bulmaktır. Bu mertebeye ulașmıș bir kişi, neye yönelirse o alanda başarı elde edebilir. Eğer kendini zahiri ilme verirse öğrenme aşkıyla bir alim olabir, batın ilmine yöneldiğinde ise, erdemleșme yolunda bir Mürşid-i Kamil olup insanları irşad edebilir. 

Öz itibariyle Eline Diline Beline sahip olmak, ilahi ilim kudret makamına erişerek insanları irşad edebilecek, bir bütün olarak çevresine ayna ve manevi karanlığa, ışık tutabilecek bir konuma gelmiş Mürşid-i Kamil olma kapısıdır. 

Buyruğa göre, marifet kapısı: Dalgıçtır, sözün manasını bilmektir, kendini eğitmektir, dindir, kandır, sövedir, yağdır.

Marifet kapısı’nın makamları…
1. makam, Edepli olmaktır,
2. makam, Bencillik, kin ve garezden uzak olmaktır,
3. makam, Perhizkarlıktır,
4. makam, Sabır ve kanaattir,
5. makam, Hayadır,
6. makam, Cömertliktir,
7. makam, Ilimdir,
8. makam, Hoşgörüdür,
9. makam, Özünü bilmektir ve
10. makam, Arifliktir.   

On makamın manaları…
1- Edepli olmak…
Ilim irfan tacını giyinmiş bir zat, Mürşid-i kamildir.

Şeriat kapısında kendini bulmuş, tarikat kapısında ikrar bend olmuş ve Marifet kapısında ilim irfan tacını giymeye aday olmuş demektir.  

Eline Diline Beline sahip olmak, makam tacını giyinmiş bir Mürşid-i Kamil olarak; Insanlara, birlikte yaşadığı topluma, çevresine ayna ve insanların karanlığına ışık tutan, onları irşad edebilecek ilim ile irfan kudretine sahip olması gerekmektedir.  

2- Bencillik, kin ve garezden uzak durmak…
Paylaşmayı ilke edinerek yardım sever olmak, kin ve nefreti, sevgiyle aşıp hırsını merhamete, kinini sevgiye, nefretini barışa çevirmek, benlik yerine biz diye bilmek için nefsine hakim olmaktır. Adaletli, merhametli, marifet sofrasında muhabbet ve gönül eri olmaktır. 

3- Perhizkarlık…
Perhizlik durumu, nefsini aşırıcılıktan korumaktır.

Gösterilen ilgi ve alakandan ötürü büyüklük veya benlik hislerine kapılmamak, gösterilen sevgi ile yakınlık ilgisini yanlış algılayıp nefsani hislere yenik düşmemek ve Dünyevi zevkler bahçesine dalmamaktır. 

4- Sabır ve kanaat…
Yașamın, hayatın ve insanların verdiği zorlukları, haksızlıkları ancak sabır etmekle yani akıl ve mantıkla üstesinden gelineceğine kanaat getirmekle mümkündür. Sabır, zamandır ve kanaat ise, zamanı beklemektir. Su testisi sabırdır ve su ise kanaattır. Dolayısıyla su testisinin, suyun verdiği sıkıntıya katlanmasıdır. 

Hakk ve hakikat yolunda tașkınlık yapmadan, haddini așmadan Pirin verdiği ilim irfana kanaat getirerek sabırla vakıf olmak, yașamak ve yașatmaktır. 

5- Haya…
Verilen ikrara laik olmak için, Eline Diline Beline sahip olmaktır. Diğer bir deyimle en kötü durum, yol düșkünü olmaktır. Yol düșkünü olmamak için, her türlü uygun olmayan hal ve davranıșlardan uzak durmaktır. 

6- Cömertlik…
Mürșidin himmetiyle ehli olduğu ilim irfanı insanlarla paylașmak, insanların kendisi gibi ıșık saçabilmeleri doğrultusunda onların arınıp pak olabilmesi için, kendi tecrübesinden, yeteneğinden, bilgisinden yaralanmalarını sağlamaktır. 

7- Ilim…
Marifet kapısında, zahir ve batın ilminin birleşmesidir, insanın yetkin hale gelmesidir.
Ilim; Mutluluğun, mükkemel yaşamın, medeni insan olmanın, olgun, erdemli ve kamil olmanın kaynağıdır. 

Çünkü ilim; Cehaletin önüne geçmektir, nefsini kötü isteklerden korumaktır, dünyevi davranış ve hareketlerimizde olgunlaşmaktır, konuşma-hitapta olgunlaşmaktır, güven ve itibardır. Yani kısacası insanoğlunun, kendi kendini olgunlaştırıp mükkemel hale getirmesidir. Böylece insanlara, her haliyle örnek olması ve aynı zamanda ilmiyle, kendini ölümsüz hale getirmesidir. Dolayısıyla zerreye yani öze ulaşmak, bilgi ile mümkündür. 

8- Hoşgörü…
Marifet kapısında, hoşgörülü olmadaki mana; Insanoğlu kendisine aykırı gelene, kendisiyle çelişene, başkalarının farklı düşünce ve fikirlerine toleranslı davranmak, tahammül etmek, anlayışla karşılamak, sabırlı olmak, katlanmak ve bir yerde derya olmak ile birlikte o fikirleri arındırma yeteneğine, erdemliğine sahip olmaktır.   

9- Özünü bilmek…
Șeriat, Tarikat ile Marifet makamlarının evrelerinden, süzgeçlerinden geçerek aranılanı kendi özünde fark etmek ve onun, bilincine varmaktır. Diğer bir deyimle aklında, patlatma yaratarak batın ilminin derinliğinin bilincine erișerek kendi ilim ıșığını yakmaktır. 

10- Ariflik...
Batın ve zahir, ilminin ıșığına ulașmak ve bu ıșık doğrultusunda Kainattaki mevcudatı fark etmek, anlamak ve manasına varabilmektir. Dolayısıyla ulașılan, Hakk ve hakikat ıșığını, kainattaki mevcudata tekrardan yansıtmaktır. 

Hakk ile hakikat ıșığı doğrultusunda Kainattın zerresiyle bütünleșmek ve Onun sırrına vakıf olmakla birlikte küçük evreni așarak büyük evrene ulașmayı hedeflemektir. Küçük evren, zahir ve büyük evren ise, zahir ile batın ilminin tamamı olan Sırrı hakikat ilmidir. 

Dört Kapı’dan üçüncü kapı, Marifet kapısı ve makamları...
https://www.youtube.com/watch?v=4kXDp9Kf_DQ 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB  sayfamız;
https://www.uludivan.de/
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...