Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ey inkarcılar ve ikrarından dönen yol düşkünleri…Ey inkarcılar ve ikrarından dönen yol düşkünleri…
Ey inkarcılar!

Aleviler; Hakk Muhammed Ali diyenlerdir, ya sizler kimlersiniz?


Isan yüceldikçe, din de yücelir. Insana değer verildikçe, din de değer kazanır. Insansız bir Dünya, bir yaşam olmıyacağı gibi, insansız bir din veya inanç da olamaz. Yaşadığımız dünyada tek bir kul, insan olarak bir diğerinden üstün değildir. Yeryüzündeki yetmiş iki millete bir nazarla bakmak, yaratılmışlar arasında ayrım yapmamak Aleviliğin olmazsa olmaz ilkelerindendir. Insan merkezli olduğu için, insan da; “Eline Diline Beline” sahip, yüksek ahlaklı olmalıdır.   
 

Bütün bu değerleri, kendi yol ulularının ve önderlerinin inanç ekseni içinde yoğrularak Allah’a iyi bir kul, çevresine iyi bir insan olma amacını güdenlerinin dini önderleri olan; 

* Hz.Muhammed Mustafa’yı dışlayarak,
* Şahı Merdan Ali’yi dışlayarak,
* Ehli Beyt’i dışlıyarak,
* On Iki Imamları dışlayarak,
* Iki kutsal emaneti dışlayarak ve
* Bir kültürdür dmekle Alevilik olur mu?   
 

Bir kültürdür, diyenlere sormak lazımdır: Kerbela katliamı, bir kültür müdür?  

Anadolu’yu islamlaştıran Hünkar Hace Bektaş-ı Veliler, Yunuslar, Kul Himmetler, Şah Ismail Hatayiler, Pir Sultanlar, vs. birer kültür insanı mıydılar?   

Aleviyim demekle Alevi olunmaz...  
* Insan özüyle Alevi olmalıdır.    
* Yaşamıyla Alevi olmalıdır.   
* Ahlakiyle, kültürüyle Alevi olmalıdır. 

Bu değerleri, Pir Imam Hüseyin gibi yaşanmalıdır. Çünkü On Iki Imamların kapısı ilim, edep ve erkan kapısıdır. 

Biz var, bizden içeri...
Alevilerin davası inanan veya inanmayanlarla değildir, ikrarından dönmüş ve manevi yolu, tarumar etmeye gayret eden yol düşkünleriyledir.
 

Cenab-ı Hakk’ın, nefsani kötülüklerden arındırıp pak kıldığı;
Muhammed Mustafa’yı sorarsan, O bizim Mürşidimizdir,

Şahı Merdan Ali’yi sorarsan, O bizim Rehberimizdir,

On Iki Imam’ı sorarsan, Onlar bizim manevi yolumuzdur,

Pir Imam Hüseyin’i sorarsan, O bizim insani duruşumuzdur,

Fatma Ana’yı sorarsan, o bizim çerağımız, delilimizdir.
 

Döndün mü sen benden yüzü dönesi,
Verdiğin ikrara saldım ben seni.
Ikrarı boynuna kement olası,
Verdiğin ikrara saldım ben seni.
 

Zemheride yağan karlar erimez,
Aşk atına binen gönül farımaz,
Ikrar birdir iki yere verilmez,
Verdiğin ikrara saldım ben seni.
 

Ikrar verdim ikrarımı güderim,
Senin gibi ikrarsızı n’iderim,
Varır ikrarlıya hizmet ederim,
Verdiğin ikrara saldım ben seni.
 

Ikrar verip ikrarından dönücü,
Arayıp da kendi dengin bulucu,
Batınından değsin Hakk’ın kılıcı,
Verdiğin ikrara saldım ben seni.
 

Ben Uzunyaylayı seçmeyim derdin,
Soğuk sularını içmeyim derdin,
Serden geçip senden geçmeyim derdin,
Verdiğin ikrara saldım ben seni.
 

Pir Sultan Abdal’ım imandır iman,
Yezid’in kalbinden gitmesin güman,
Şefaat etmesin On Iki Imam,
Verdiğin ikrara saldım ben seni.

Pir Sultan Abdal
 

Ey ikrarından dönen yol düşkünleri! Sizlerin;
Mürşidiniz, Rehberiniz kimlerdir?

Yolunuz, kimin yoludur?

Insani duruşunuz, kimin duruşudur?

Çerağınız, deliliniz kimdir?
 

Hakk’a talip olan kişi, başka murat isteme,
Dostun seninle beraber, başka vuslat isteme.
Bu dünya bir sofradır, arzular gelir geçer,
Eğer bizi buldun ise, başka murat isteme.

Hace Bektaşi Veli
 

Ikrarın ilkesi öl ikrarını verme, öl ikrarından dönme ilkesidir.
Aşk ile özü sözü bir olanın, ikrarını bilenin, yolunu sürenin demine Huu…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...