Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilikte, görgü ile sualin anlamı...


Alevilikte, görgü ile sualin anlamı...
Öncelikle şunu belirtelim ki görgü ve sual, Cem erkanında yerine getirilir. Bu cem, görgü-ikrar cemidir. Görgü cemine ikrarına bağlı, Muhammed Ali birliğine inanan ve evli canlar katılır. Bu ikrar, musahiplik ikrarı ve erkanıdır. Diğer bir deyimle, birlenme cemidir.  

Alevi inancına göre evli olan her alevi, kendi kişiliğine denk düşecek bir Aleviyi inançsal tabanda kardeş edinmelidir. Bu kardeşlik, aynı zamanda Ahiret kardeşliğidir. Öz kardeşlikten de ağır olan yol kardeşliği, Alevi yolunda bir zorunluluktur. Musahip olma yada musahiplik kurumu, Alevilikte ilk toplumsal dayanışma biçimidir. 

Toplumun, birlik ve beraberliğinin temeli; Kültürlü, bilinçli, güvenilir ve uyumlu bir aile yapısına dayanır. Yani o toplumun olmazsa olmaz önemli temel öğesi, ailedir. Aile içindeki sorumluluklar; Aile yaşamlarını sevgi saygı, edep erkan, adalet ve nizama uygun bir şekilde yürütmektir. Bu sorumlulukların uyum içinde devam edebilmesi için, belli sebep ve nedenlerden kaynaklanan ufak tefek veya büyük sorunların giderilmesi, terazinin tekrar doğru durabilmesi için, en az sene de bir kere bir Mürşide veya Pire görülmek gerekir. 

Görgüden, dört canın birlikte geçme zorunluluğu vardır. Bunun nedeni, dört can birbirinden sorumlu ve birbirinin vekili olmasıdır. Bir canın işlediği suça, diğer musahipler de ortaktırlar. Onun içindir ki müsahiplik, zor ve sorumluluk isteyen bir yol kardeşliğidir. 

Musahibler, Hakk Muhammed Ali divanında özünü eline alıp Pir huzurnda dara dururlar. Pir huzurunda ve toplumun şahitliğinde dört can, riyasız bir şekilde varını-yoğunu ortaya koyarlar. Böylece pire bağlanan bacı ve kardeşler sorgu sualdan geçerek bütün kötülüklerden, hata ve kusurlardan aklanmış, birbirinden razı olunmuş, diğer bir manayla ölmeden evvel ölmektir. Ölmesi gereken nefstir.  Dolayısıyla ikiliğe düşmüş gönüllerin, tekrardan birliğe kavuşmuş bir şekilde miraclarını yerine getirmiş olacaklardır. Yani gönüller, tekrardan birlenmiştir. 

Mirac diyoruz. Çünkü Pir, manevi olarak Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali’yi dolayısıyla Allah’ı temsil etmekteler. Pirin huzuruna varıp nasiblenirler. Buradaki nasib ilim irfandır, edep erkandır, öğüt nasihattır. Böylece talip nasibini alarak pirine niyaz olur, bağlılığını yani ikrarını tazelemiş olur. Buda talibin kendi Pirine, miracıdır. Talibin miracı, Pirini ziyaret etmek ve niyaz olmaktır. Pirin niyazı ise, talibini tekrardan tarıktan geçirmektir. 

Önemle dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise; Müsahipler birbirlerinin isimlerini çağırmadan, Alevi diliyle “can” diye hitap ederler. Birbirlerinin anne ve babalarına ise; Analık ve babalık olarak hitap ederler. Dolayısıyla birbirine kardeş olan müsahiplerin yani yol kardeşlerinin çocukları birbirleriyle evlenemezler. Çünkü onlar da birbirlerine kardeştirler. 

Dinim içinde imandır musahib,
Gönül tahtında sultandır musahib. 

Koruk değil ana çubuk denilmez,
Tarik evinde tersandır musahib. 

Yolumuz incedir varabilene
Sefil gönülde mihmandır musahib. 

Yola eğri giden menzile ermez,
Sülük içinde erkandır musahib. 

Musahib yol varandır ey Hatayi,
Muhibb-i hanedanımdır musahib.
Şah Hatayi  

Bazıları, aradan kuşak geçti mi evlenebilinir diyorlar. Böyle bir saçma zihniyete sakın yer verilmesin ve bu düşünceyi aklımızdan dahi geçirmeyelim. Çünkü Alevilerin ikrarı Kal-u Bela ikrarıdır, kaim ve daimdir. Ikrar, sadece belli bir zaman limiti içinde verilmez. Buna şekilcilik, göstermelik denir ki; Şekilcilik ve gösterişin Alevi inancında yeri yoktur. 

Bu konuyla alakalı önerimiz, bir tek aileye veya kişiye ikrar verilsin. Bazılarının yaptığı gibi, her isteyene ikrar verilmemelidir. Bunun sebebi ise, gençlerin birbirleriyle evlenmelerinin yolunu tıkamamak gerekir.
Aşk ile, ikrarını bilene ve yolunu sürebilene aşk olsun… 
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...