Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerde gusül(boy) abdesti, haremlik ve selamlık.


Alevilerde gusül(boy) abdesti, haremlik ve selamlık.
Alevilikte iki çeşit temizlik vardır; Birincisi Bedenenin dış temizliği yani yapılması gereken sıhhi temizlik ve ikincisi ise; Ruh temizliğidir dolayısiyle Alevilerde, asıl olan da ruh temizliğidir.

Gusül; Maddi temizliktir diğer bir ismiyle tepeden tırnağa kadar vücudun yıkanması, temizlenmesi yani banyo etmektir. Bu elbetteki bedenin hasatalıklardan, mikroplardan, kir ve pis kokulardan, vs. korunması için yapılması gereken sıhhi bir dış temizliktir.

Yanlız en önemlisi olan ruh temizliğidir. Kötülük nerede başlar? Tabii ki ruhta başlar. O zaman önce ruhun temizlenmesi, kötülüklerden arınması gerekir.

Bedenin temizliği hakkında ulu ozanımız Şah Hatayi şöyle demektedir;
Ezelden eveli bir Hakk’ı bildik,
Hakk’dan nida geldi Hakk’a Hakk dedik.
Kırklar Meydanında yunduk pak olduk,
Istemem Taharet yundumda geldim.
Şah Ismail Hatayi

Dolayısiyle Cem erkanına girmeden önce, evimizde bedenin dış temizliğini ve cem erkanında ise, Hakk meydanında, Pir huzurunda da ruh temizliğimizi yapıyoruz.

Haremlik, selamlık durumu.
Alevi inancinda kadın, aşağlanan bir varlık değildir tam tersine önemli bir yere sahiptir. Çünkü kadın, insanoğlunun anasıdır ve diğer bir deyimle toprak anadır; Yardır, yaratandır, doyurandır, sevendir, vs. Uyulması gereken budur ama birileri bu ilkeye uymaz ise bu Alevi inancının suçu değildir, kişinin kendi nefsine yenilmesinden kaynaklanan bir durumdur. Bu gibi yanlışlıklar, cem erkanında dara çekilerek tüm kötü ahlak ve alışkanlıklardan arındırıp paklanır. 

Haremlik, selamlık konusunda Pir Hünkara kulak verelim;
Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde, 
Hakk’kın yaratığı, her şey yerli yerinde, 
Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok, 
Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.
Hünkar Hace Bektaşı Veli

Alevi inancında haremlik, selamlık yoktur. Cemevi kapısından içeri gidiğiniz andan itibaren orada sadece can vardır; Can sıfatında ise, cinsiyet yani erkek veya kadın sıfatı yoktur. Çünkü kapının dışı zahir ve iç tarafı ise, batındır. Batın alemine girildiğinde, sıfat yok olur sadece ruh vardır. Bilindiği gibi, ruhun sıfatı da yoktur.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...