Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerde gusül(boy) abdesti, haremlik ve selamlık.


Alevilerde, gusül(boy) abdesti ve haremlik, selamlık...
Alevilikte iki çeşit temizlik vardır; Birincisi Bedenenin dış temizliği yani yapılması gereken sıhhi temizlik ve ikincisi ise, ruh temizliğidir. Asıl olan da ruh temizliğidir. 

Gusül yıkanmak, temizlenmek; Tepeden tırnağa kadar vücudun yıkanması, temizlenmesi anlamındadır yani banyo yapmaktır. Bu elbetteki bedenin hasatalıklardan, mikroplardan, kir ve pis kokulardan, vs. korunması için yapılması gereken sıhhi bir dış temizliktir. 

Yanlız en önemlisi olan ruh temizliğidir. Asıl kötülük, nerden başlar diye kendimize soracak olursak, tabii ki ruhta bașlar. Çünkü bedeni harekete geçiren, yapıp yaptıran ruhtur. O zaman ruhun temizlenmesi, kötülüklerden arınması gerekir.  

Ezelden eveli bir Hakk’ı bildik,
Hakk’dan nida geldi Hakk’a Hak dedik.
Kırklar Meydanında yunduk pak olduk,
Istemem Taharet yundumda geldim.
Şah Ismail Hatayi 

Cem erkanına girmeden önce evimizde bedenin dış temizliğini ve cem erkanında, Hakk meydanında, Pir huzurunda da ruh temizliğimizi yapıyoruz.  

Haremlik, selamlık...
Alevi inancinda kadın, aşağlanan bir varlık değildir. Tam tersine kadın, önemli bir yere sahiptir. Çünkü kadın, insanoğlunun anasıdır ve diğer bir deyimle toprak anadır; Yardır, yaratandır, doyurandır, sevendir, vs. Alevi inancında kadının yeri, tarifi ve konumu budur. Fakat birileri yolun disturuna uymuyorsa bu Alevi inancının suçu değildir, kişinin kendi nefsine yenilmesinden kaynaklanan bir durumdur. Bu gibi yanlışlıklar, yaklaşımlar cem erkanlarında dara çekilerek ruhun, kötü ahlak ve alışkanlıklardan arındırılıp paklanır.

Konu hakkında, Pir Hünkar şöyle buyurmuştur...
Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde, 
Hakk’kın yaratığı, her şey yerli yerinde, 
Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok, 
Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.
Pir Hünkar 

Alevi inancında haremlik, selamlık yoktur. Cemevi kapısından içeri gidiğimiz andan itibaren orda can vardır. Can sıfatında, cinsiyet yani erkek kadın sıfatı yoktur. Çünkü Cemevinin kapısının dışı zahirdir ve iç tarafı ise batındır. Batın alemine girildiğinde, sıfat yok olur sadece ruhen var oluyorsunuz. Bilindiği gibi, ruhun da sıfatı yoktur… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...