Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Aleviler, neden amin yerine Allah Allah der?


Aleviler, neden Amin yerine Allah Allah der? 
Amon'dan Amen'e ve Amen'den Amin'e.
 

Çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçildiğinden bu yana üç ilahi dinlerde çok sıkca kullanılan kelime „Amen“ veya „Amin“ kelimesidir. Ne yazık ki bu kadar sıkça kullanılan bir kelimenin gerçek manası bilinmemektedir kanısındayız.
 

Amon ve Amen, kelimelerinin tarihçesi…

Amon, orta kırallık döneminde sadece yerel bir tanrı imiş. Teb’liler Mısır’ın başkenti Thebes’e hakim olduklarında Amon’nun önemi, Mısır’da gittikçe artmıştır. „Saklı“ anlamına gelen Amon, daha sonra “Ra” yani güneş tanrısı ile birleşerek „Amon Ra“ ismiyle anılmıştır. Ve dini törenlerde adı anılan, kendisine yücelikler atfedilen Mısır’ın en güçlü yani gerçek, görünmeyen yaratıcı tanrısı olan „Amon Ra“ ismi, dini törenler de „Amen“ olarak yüksek sesle söylenilmeye başlanılmıştır.
 

Eğer mesele Hakk ve hakikate dolayısıyla doğruya yönelmek, uymak ise, o zaman yanlışlardan arınmak gerekir.  

Amin kelimesinin, Kur’an-la olan bağlantısına baktığımızda; Kur’an-a ait bir kelime olmadığı gibi, Kur’an-ın hiç bir yerinde de geçmez.  

Isra Suresi 36’cı ayet: „Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacakdır“ buyurmaktadır.

 

Diğer bir Ayet En’am Suresi 106’cı ayette ise; „Rabbinden sana vahyedilene uy! O’dan başka illah yoktur. Müşriklerden yüz çevir“ buyurmaktadır. 

Kur’an-da Peygamber hakkında Hakka Suresi 43, 44, 45, 46 ve 47 ayetlerinde; „Alemlerin Rabbi’nden bir indiriliştir o, eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi, yemin olsun, ondan sağelini koparırdık. Sonra, ondan can damarını mutlak keserdik. Sizin hiç biriniz ona siper de olamazdınız“ diyor.

 

Hz.Muhammed Mustafa’nın sadece bir elçi, uyarıcı olduğu ve Allah’ın kelamına bir ekleme yapma gibi bir hükmü yoktur. Bu kadar net emirler varken, Hz.Muhammed Mustafa nasıl „Amin“ kelimesini Fatiha suresi’nin arkasına eklemiş olsun. Görülüyor ki Hz.Muhammed Mustafa‘ya atfedilen bir hadisten ibarettir.

 

Arabistan yarım adasında çıkan üç ilahi dinler Yahudilik, Hıristiyanlık ve Islam dinleridir. Bu üç dinin atası Hz.Ibrahim peygamber olduğu için bu dinlere, Ibrahimi dinleri de denilir.  

Amin kelimesi Müslüman alemine, Hz.Muhammed Mustafa’nın Hakk’a yürümesinden takriben 200-300 sene sonra ortaya çıkmaya başlayan hadislerle gündeme gelmiştir. Ve bilimsel kökeni, eski Mısır’ın en büyük tanrısı olan Amon yani Amen, Amun, Ammon’a dayanır ve „saklı olan“ demektir. 

Mısır Kıralı Amon Ra’nın, Israiloğulları ve diğer kölelerinin karnını doyurduğu için; Kendisine şükranlarını sunmak ve isminin anılmasını ister. Böylece her dafasında yemeğe oturup kalkarlarken Amen diyerek Kralları Amon‘u anmışlardır. 

Dini rituellerin sonunda söylenen, „Amen“ kelimesinin manası…
Bir konuşmacının sözlerini onaylamak, aynı fikirde olduklarını belirtmek için söylenmiştir.
 

18. Hanedan’dan itibaren „Tanrıların Kıralı“ olan Amen şanına laik „Karnak“ tapınağını yaptırmıştır. Ünlü Amen tapınağı „Karnak“, zamanıda dünyanın en büyük dini yapıtı olmuştur. 

Amin, kelimesinin tarihçesi ve günümüzde ki manası….
400 yıl boyunca Mısır Kırallığına köle olan Yahudiler, bu kölelik devrinden sonra da bu dini ritüelleri devam ettirmişlerdir.
 

Bir çok dillere değişmeden geçmiş olan Amen kelimesi, Arap veya müslüman toplumlara „Amin“ olarak geçmiştir. Farklı dillere geçiş sürecinde, cümlenin başında veya sonunda kullanış ve içeriğine göre farklı anlamlar yüklenmiştir.  

Günümüzde Amin kelimesine öyle olsun, hoşnut olsun manaları yüklenmiştir.
Örneklersek Allah kabul etsin dediğinizde, cevaben; „Öyle olsun, hoşnut olsun, “ denilmiş oluyor ki bu deyimin Allah bilir manasında değildir.
 

Dolayısıyla Amin kelimesi, olur olmaz yerlerde kullanılıyor. Örneğin bazılarınca amin kelimesi, duanın „kapanış“ işareti olduğunu iddia ederken bazıları da dualarım „kabul“ olsun anlamına geldiğini sanıyorlar.  

Aleviler ise, Amen veya Amin yerine, Allah Allah veya Allah kabul buyursun derler...
Allah Allah, demedeki mana…

Duanın, yalvarışların, zikirlerin doğruca Allah’a yönelik olduğu için sonuçta kabul edecek olan da, olmayan da yine Allah’tır.  

Isra süresi 110’cu ayet’te; De ki, „Ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın, hangisiyle yakarırsanız yakarın, engüzel isimler/Esma-ül Hüsna O’nundur“.  

Dolayısıyla Allah Allah denince tamamını, genelini kapsar. Çünkü bütün manaların, sırların, Allah’ın güzel isimlerini ve olgularını içeren, bünyesinde toparlayan tek isim „Allah“ ismidir. O zaman zikir, dua, çağırma, yalvarış Allah’ın adıyla başlar ve Allah’ın adıyla da biter.  

Yapılan duanın hayırlı veya hayırsız olduğunu, kabul edilip edilmiyeceğini insanoğlu bilemez o takdir bir tek Allah’a mahsustur. Çünkü Allah; Olan biteni önceden bilendir ve en doğrusunu da yine o bilir, yani kabulünü Allah’a bırakmak en doğrusudur. Bir gerçek vardır ki, o da Allah’ın kendisidir. 

Bu gerçekleri okuduktan sonra, Putperestlerin Tanrısı yani kıralı olan „Amon“dan geldiği gerçeğini öğrendikten sonra Fatiha suresi’nin sonunda gönül rahatlığıyla „Amin“ diyebilecekler mi?
Aşk ile, gerçeğin demine Huu…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız; 
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...