Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi müziği, sadece inançsal bir müzik değildir...


Alevi müziği, sadece inançsal bir müzik değildir...
Alevi müziği salt inançsal bir müzik olmaktan öteye, insanların yaşam ve hayatında uzlaşma aracı, gündelik sorunlardan zalimin zulmünü kadar yapılan tüm haksızlıkları dile getirmiştir.  

Daha önemlisi bu haksızlıklara karşı örgütlemede, iletişimde, harekete geçirmede, yolun ilim irfanını insanlara ulaştırmada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş ve onların duygularına kadar hitap edebilmiştir.  

Müzik aracılığızla insanları manevi morali yüceltilmiş, felsefik olarak geliştirmiş ve toplumsal örgütlenmede yüce bir görevi yerine getirmiştir. Böylece insanların dili, tercümanı ve mazlumun haykıran çığlığı olmuştur.  

Tarih boyunca olduğu gibi, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Insanın kültürel bütünlüğünü sağlamada, birbiriyle kaynaşmasında müziğün payı oldukça büyüktür ve bu sorumluluğu gereği dünyamızda hak ettiği yerini almıştır.  

Bu görevi, genel anlamda Bağlama üstlenmiştir. Dolayısıyla Bağlama, mazlum halkın dili olmuştur. Zalimin zulmünü, yapılan haksızlıkları, bu haksızlıklar karşısında insanların örgütlenmesinde, onları harekete geçirmede ana görevi yüklenmiş ve iletişim aracı olmuştur. 

Sözlü gelenekte Muhammed Ali yolu esaslarını, gelenek ile göreneklerini insanlara aktarmada ve onları bilgilendirmedeki görevi Bağlama üstlenmiştir. 

Alevi Mürşidleri, Pirleri bağlamanın teline dokunmadan önce, bağlamaya niyaz olup destur dedikten sonra muhabbete başlarlar. Bunun manası Bağlamayı telli Kur’an, zalime karşı direniş sembolü yapan, Alevi inancı ve Ozanlarıdır. Diğer bir manada Bağlama Mürşidiyle, Piriyle, Rehberiyle, talibiyle birlikte ibadettedir, secdededir, zikirdedir, yalvarıştadır ve duadadır. 

Müziğin, Alevilerin ibadet ve günlük yaşamdaki yeri...
Genel anlamda müzik aracılığıyla insanların ruhuna daha hızlı ulaşılabilen, kolayca hitapedilebilen bir iletişim aracıdır. Her toplum bu iletişim aracını kendi inanç ibadetlerinde kullanarak, insanlara ulaşmayı kolay kılmıştır. Müzikli ibadet, Alevilerde oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Dolayısıyla müzik Alevilerin sadece inanç ibadetlerinde değil, hayatının her alanına yerleşmiştir. Insanları bütünleştiren, harekete geçiren, sorunlarını, acılarını, arzularını, uğradıkları haksılıkları, zulümleri dile getirmiştir. 

Bağlama, haklıdan yana zalime karşı mazlumun en büyük silahı olmuştur. Sevgiyi harmanlaştıran, gönülü gönüle kavuşturan, düşünceyi düşünceye ulaştıran bu iletişim aracıdır. Insanların, günlük yaşamlarının vaz geçilmez bir parçası halini almıştır. 

Günümüzde müzik toplumlar arasında, insanlar arasında, bireyler arasında köprü görevini gören ve aynı zamanda en büyük eğitimci olmuştur.
Aşk ile, Telli Kur’an-ın demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...