Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerin, camiye gitmemelerinin nedeni...


Alevilerin, camiye gitmemelerinin nedeni...
Hz.Muhamed Mustafa ile birlikte islam dininin güçlenip Dünya dini halini alırken putperestler yani puta tapanlar, her ne kadar islam dinini kabul etmiş gibi görünmüşlerse de özünde islam dininin kılıfı altında putperest inançlarını devam etmişlerdir.
 

Velhasıl 661 yılında Muaviye, hilelerle saltanatı elde ettikten sonra islamda çatlaklıklar baş göstermeye başlamıştır. 

Muaviye saltanatı döneminde, Ehli Beyt’e gönül verenler pey ve pey Muaviye ile Muaviye’nin hükmünde olan mescidlere gitmemeye başlamışlardır. Çünkü Muaviye’nin emriyle bütün mescidlerde Şahı Merdan Ali’ye küfür edilip, kötü sözler söyletmiş ve söylemiyenler ağır hatta ölümlerle cezalandırılmışlardır.  

Inanç önderine, Şahına, pirine hakaret ve tacizlerde bulunulduğu bir dini mekana nasıl gidilir ve nasıl ibadet edilebilinirki. Şahı Merdan Ali’ye ve Ehli Beyt’ine sevgi, muhabbet duyanların başlarını kesip minarelere asmışlardır.  

Dolayısıyla Ehli Beyt gönül dostları, evlerine çekilip evlerinde ibadetlerini yapmışlardır. Ibadetlerini evlerinde yanların evleri basılarak, katliamlar yapmışlardır. Dikkate alınması gereken bu süreç Anadolu’da olan bir süreç değildir, Emevilerle başlayıp günümüze kadar sürüp gelen bir süreçtir. 

Bazı Alevi canlarımız, Şahı Merdan Ali camide şehit edildiği için camiye gitmiyoruz teorisini savunurlar. Bir daha tekrarlıyalım ki Şahı Merdan Ali, ne mescidde ve nede camide şehit edilmiştir.  

Şahı Merdan Ali, kapsının önünde ramazan ayının 19’da saldırıya uğrayarak başından aldığı zehirli kılıç darbesiyle, Ramazan’ın 21’de Hakk’a yürümüştür.  

Artniyetli putperestler, bununla gütmek istedikleri amaç Alevileri zan altında bırakma oyunudur. “Bakın Hz.Ali efendimiz camide şehit edildi, siz ise camiye gitmiyorsunuz.” Ve bunun arkasında yatan gerçek ise, Alevilerin küçük mantık oyunları ile kafa bulandırarak asimile edip camiye çekmekmektir. 

Hz.Muhammed Mustafa’nın evinde yapılan ibadet, haremlik selamlık boyutunda değil birlik ve beraberlik içinde yapılmıştır. Yardıma muhtaç insanlar barırndırılmış, paylaşma, dayanışma, vs. gibi sosyal danışmalarda bulunulmuştur. Ve daha sonraları bu sosyal hizmetler, yaplan ibadet evlerinde yerine getirilmiştir. Dolayısıyla Hz.Muhammed Mustafa’nın yaptığı sosyal hizmetler, hiç biri günümüz cami veya mescidlerde uygulanan biçimiyle değil cemevlerinde uygulandığı gibi yerine getirilmiştir. 

Alevilerin camiye, gitmemelerinin başlıca nedenleri…
Camide;

* Inanç önederi olan Mürşid, Pir ve Rehber yoktur,

* Cemal cemale yani halka ibadeti yoktur,

* Lokma ve paylaşma yoktur,

* Insanı tek nesne yani “can” görme yoktur,

* On iki hizmet yoktur,

* Zakir dolayısıyla bağlama eşliğinde yapılan ibadet yoktur,

* Semah hizmeti yoktur,

* Toplumdan rızalık alma yoktur,

* Toplumun sorunlarının çözüldüğü Hakk-dar meydanı yoktur,

* Helalleşmek yani kadın erkek birbirine niyaz olma hali yoktur. Bu gibi daha nice nedenler sayılabilinir.
 

Her inancın kendine ait rituelleri, inanç mekanları söz konusudur. Bu mekanlar, ziyaret edilebilinir ancak bir mekanda inanç rituelleri yerine getirilmeyen bir toplumun o mekana gitmesini beklemek veya dayatmanın tek bir amacı vardır ve o da, asimilasyondur. 

Dolayısıyla her toplum kabul gördüğü inanç mekanda ve inadığı şekilde ibadetini yerine getirme özgürlüğüne sahiptir. Daha önemlisi birileri kalkıp Emevi Arapların örf adetlerini, gelenek göreneklerini dinin esaslariymış gibi Alevilere dayatma hakkına sahip değildir. 

Aleviler kula kulluk eden, kursağında kul hakkı olan, islamdan uzak Arap örf adetlerini kendine dinin esasları olarak kabul eden zihniyetten dinini öğrenecek kadar cahil olmadığı gibi Allah adına cana kıyan, diri diri insan yakan bir din Alevilerin dini olamaz ve değildir. Çünkü Alevilerin dini sevgi ve kabesi ise, Kamil-i Insan’dır. 
Aşk ile, gerçeğin demine Huu…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından, 
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız: 
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...