Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerin yeni oluşumlara, girişimcilere, yol önderliğine ihtiyacı yoktur...


Alevilerin yeni oluşumlara, girişimcilere, yol önderliğine ihtiyacı yoktur...
Çünkü Alevilerin, yolu da belli ve yol önderleri de bellidir. 

Eğer yeni oluşumlara, girişimcilere, din önderliğine gerek duyulmuş olsaydı, bizden önecekiler; Horasan erenleri, Pirleri, Ulu Ozanlar, ilim irfan ile yoğrulmuş yol alimleri, vs. bu görevi yerine getirirlerdi. Yapılmadığına göre Hakk Muhammed Ali yoluna gönül veren bizler, bizden öncekilerin izinden yürümek ve yolumuza hizmet etmek düşer. 

Hizmetimiz;
* Yolun ilim ve irfanını, insanlara ulaştırmak,
* Gönüllerde ikiliği giderip, birliği sağlamak,
* Kin ve nefret yerine, sevgi tohumu ekmek,
* Insanlık adına birilerinin adamı-taraftarı değil, yolun taraftarı olmaktır.  

Eğer Aleviler, birilerinin adamı veya taraftarı olmaya kalkarlarsa; Onlar da birileri gibi kula kulluk edip sokaklarda insan kovalayan, baş kesen Muaviye, Yezid ve zalimlerin taraftarlarından hiç bir farkı olmayacaktır.  

Alevilerin, yolu da belli yol önderleri de bellidir...
Kelamı-ilmi; Canab-ı Hakk‘ın kelamıdır,
Mürşidi; Muhammed Mustafa‘dır,
Piri; Şahı Merdan Ali‘dir ve
Rehberi; Pir Imam Hüseyin‘dir. 

Dolayısıyla dün Hakk Muhammed Ali denildi, bugün Hakk Muhammed Ali diyoruz ve yarın da, yine Hakk Muhammed Ali diyeceklerdir. 

Bölünmek, parçalanmak ve kutuplaşmamak için; Yol içinde yol ararsan, yol Muhammed Ali yoludur fakat yeni oluşum ve girişimler değildir. Başkalaşmak yerine verilen ikrara bağlı kalıp, yolu sürmektir. 

Alevilerin inanç önderleri, Muhammed Ali ve On Iki Imam’lardır fakat din tücarlığına soyunmuş menfaat parezler değildir. Dolayısıyla yol ve yol önderliğine bağlı kalınmalı ki, kişilerin peşinde sürüklenip paramparça olmamaktır. 

Alevilerin kurtarıcısı, zamanın sahibi Imam Muhammed Mehdi ilmidir lakin nefsine uyan, nam ve şan şöhret, para pul peşinde koşan din tücarları değildir. 

Alevilerin safı bölüp parçalayanların safı değildir, birlik ve beraberliği sağlayanların safı olmalıdır. Birlik ve beraberliğin adresi; Hakk Muhammed Ali yoludur ve yola hizmet etmektir. Insanlık adına sevip sevilelim, gönüllere mihman olalım. Yolun, bizden istediği de budur. 

Insanlık yolunda, birlik ve beraberliğin adresi; Hakk Muhammed Ali yolu ve yola hizmet etmektir.
Aşk ile, yolun demine Huu… 
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...