Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilikte, eline diline beline sahip ol ilkeleri.

 
Alevilikte, eline diline beline sahip ol ilkeleri...
Aleviliğin en önemli manevi ahlak kuralı, „Eline Diline Beline sahip olmak“ şeklinde özetlenmiştir. Dikkat edilirse manevi ahlak, bir bütün olarak üç kelimeyle ifade edilmiştir.  

Bütün dinlerin ortak buyrukları olsa da fakat Alevilikte farklı bir öneme, farklı bir konuma sahiptır ve ahlaki kurallara uymayanlar, ağır şekilde cezalandırılırlar. 

Örneğin geleneksel Alevi toplumunda zina yapan bir kişi, düşkündür yani suçludur. Suçlu kişi, toplumdan tamamen soyutlandırılıp uzaklaştırılır. Bu yaptırım şekline baktığımızda Cezaevine sokmak, elini-kolunu kesmek veya idam sehpalarında sallamak yerine kendi ailesi dahil toplumdan tamamen dıştalanır ve uzaklaştırılır.  

Kişinin düşkün kılmadaki mana, kendi eksiğini, yanlışını fark etmesi ve kendi özünü yoklamasıdır. Yani nefsini arındır, benliğini arındır, paylaşımcı ol, muhabbet ehli ol da öyle gel demektir. Tekrardan topluma kazandırmak süreci, toplumun dışında gerçekleşmektedir.   

Alevilikte, Eline Diline Beline sahip ol manaları…
Eline sahip olmak; Elinle koymadığını almamaktır. Yani elinle kimsenin hakkına müdahalede bulunmamak, insanları incitmemektir. Kul hakkına, emeğe saygılı olmak. 
 

Diline sahip olmak; Gözünle görmediğini söylememek, iftira etmemek, kötü söz etmemektir. Dil ile insanlara zarar vermemektir.  

Beline sahip olmak; Eşinden gayri başka bir kadınla cinsel ilişkiye girmemek, helalin olmayana uçkur çözmemektir. Nefsine sahip olmaktır.  

Alevi inancında, üç kelimeyle ifade edilen ahlaki kural; Toplum içindeki manevi ahlak aşayışını sağlamak, huzur-uyum içinde yaşamak için uyulması gereken kesin kurallardır. Bu kurallara uymayanlar, ağır şekilde cezalandırılırlar.  

Bundan dolayıdır ki Alevi toplumunda, yaygın olan bir ifadeye göre Alevilik yolu; Kıldan ince, kılıçtan keskindir. 

Diğer bir deyim ise; Bu yol ateşten gömlek, demirden leblebidir. Ateşten gömleği giyenler, demirden leblebiyi yiyenler beri gelsinler.    

Kimi araştırmacılar tarafından „Eline Diline Beline sahip olmak,“ bazı eski dinlere mal edilmeye çalışılmıştır. Oysa bu ilkeler ve ahlak düsturları Kur’an-ı Kerim’de, Peygamber ile On Iki Imam hadislerinde yüzlerce kere tekrar edilmiş ve ifade edilmiştir.  

Dolayısıyla bu ahlak ilkeleri eski dinlere mal etmek, son derece yanlış ve yanıltıcı bir yaklaşımdır.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından, 
=Seyyid Hakkı=


Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...