Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancında Rehberlik kapısıAlevi inancında, Rehberlik kapısı.
Rehber; Cem ibadetlerinde talibi Mürşide-Pire götüren, Mürşid-Pir ile talip arasında ki illişkiyi kuran zattır. Rehber, Alevi yol ve erkanını bilen ve uygulayandır. Rehber de, ocakzadedir yani evlade Resul’dür.   

Rehber, Farsça Rahbar „yol gösteren, klavuz“ sözcüğünden gelmedir. Rah; „Yol“, Bar; „getiren“ demektir. Yani yolun ilim irfanından haber getiren, bildiren demektir. 

Mürşide varmaya talip olursan,
İptida insandan rehber isterler,
Verdiğin ikrara doğru gelirsen,
Aht ile peymandan rehber isterler.
Genç Abdal 

Rehber, tüm çalışmaların alt yapısını şekillendiren, mürşide, pire genel ön biligiyi veren, talipleri yol konusunda bilgilendiren, hazırlayan, düzenleyendir ve ikrar kapısıdır. Dolayısiyle iyi bir Rehber; Mürşid veya pirin eksikliklerinin hataya dönüşmemesini önleyen ve tamamlayandır.  

Halk arasındaki deyimiyle, “Aşı pişirir ve pirin önüne getirir gerisi ise, Mürşide-Pire kalmıştır yani Mürşid-Pirin becerisine bağlıdır“. Dolayısiyle Rehber, Melek Cebrail’in Mirac’taki görevini yapar. Melek Cebrail Rehberlik ederek, Hz.Muhammed’i Allah’ın huzuruna çıkartmıştır. 

Pirin gidemediği veya pirin olmadığı yerde, Taliplerin manevi hizmetini, birnevi Rehber yerine getirir ve sorumludur. Talipler; Ehli, adaletli, tarafsız, Hakk Yolu’na, itikatına bağlı ve ehil olan kişiyi pire önerirler. Pir de o kişiyi onayladıktan sonra, Rehberlik görevi kendisine verilmiş olur. 

Rehber olacak kişi, verdiği ikrar hakkı ve ikrara bağlı kalacağına dair kurbanını keser ve bir cem töreni yapılır. Rehber olacak kişi, pir huzurunda dara durarak; Zengin-fakir kimseyi ayırmayacağına ve herkese eşit davranacağına, muamele yapacağına, herkesi bir tutacağına, halkın huzurunda ikrar (yemin, söz) vererek pire niyaz olur. 

Rehber, pir veya mürşidin bir daha ki görgüye gelinceye kadar olan biteni not alır. Pir geldiğinde ve kendini, olan bitenler hakkında bilgilendirir. Pir, cem cemaat yaparak olan sorunları Hakk meydanında sorgu sual edilerek görgüden geçirir. Pir, sorunları çözerek bozulan toplum nizamını, düzenini tekrardan düzeltilmiş bir hale getirir.

Özetlersek; Taliplerin yol, edep-erkanla tanış eden ve ön bilgilendirmeyi yapan kişidir. İlk ikrar kapısıdır.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...