Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Bir toplumun geleceği, kendi gençliğinin elindedir...


Bir toplumun geleceği, kendi gençliğinin elindedir...
Gençliğini doğru bir temelde geliştirmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdurlar. Bu doğru tespit, Alevi toplumu içinde geçerlidir. Dolayısıyla o milletin geleceği, kendi gençliğinin elindedir.  

Gençlik tarafından benimsenmeyen, kabul görmeyen bir dava asla başarıya ulaşamaz. Onun için gençlik, hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Çünkü gençliğini kazanan bir toplum, istikbalini de kazanmış olur. 

Alevi gençliğin örgütlenmesi...
Gençlik örgütlenmesi, daha geniş kurumlar yaratacak olan kadroların ilk durağıdır. Gençlik örgütlenmesi, kendisini Alevi inancının ve çağın özüne uygun olarak kurumlaştırmalıdır. Alevi inancının manevi gücüyle, gençliğin enerjisini bütünleştirerek bir çok soruya ve soruna cevap olacaktır. Alevi gençliğinin sorumluluğu budur.

Gençlik, zorluklardan ve sorunlardan kaçmak yerine çözüm üretmelidir. Gençliğin, yığınla sorun ve eksiklikleri vardır. En büyük eksiklik, beyinlere vurulan zincirlerdir. Fakat bu sorunlar, eksiklikler çözülmez değildir. Elbette ki bir çok gencin düşünsel, yaşamsal ve inançsal olarak sorunları vardır. Bu sorunların kaynağı, gençlerin Aleviliği tam anlamıyla yaşıyamadıklarından kaynaklanmaktadır.

Alevi gençliği, kendisini kuşatan yüz binlerce çembere rağmen bir çıkış yolu bulacaktır ve bulmak zorundadır.


Bütün bunlardan yola çıkarak önerilerimizi somutlaştıralım…

1. Alevi gençliği, hedeflerini belirlemek zorundadır ve önüne somut hedefler koymalıdır. Bu hedefler, iki türlü olabilir. Birincisi, uzun vadeli ve ikincisi ise, kısa vadeli hedeflerdir.


2. Gençlik, bu hedeflere ulaşmak için strateji geliştirmelidir. Stratejiye, hizmet edecek taktikler devreye sokmalıdır.

3. Alevi gençliği, özellikle de yönetici ve yönetici adayları, kendisini başta Alevilik olmak üzere her konuda yetkinleştirmelidir. Örneğin dünyadaki siyasal sistemleri, globalleşmeyi, çevre sorunlarını, kültür-sanatı, etnik çatışmaları, daha bunlara benzer insanoğlunu uğraştıran sorunlarla ilgilenmeli ve Alevilik penceresinden bakarak çözümler üretmelidir.

4. Alevilik penceresinden bakarak ürettiği çözümleri, insanlara sunmak için iletişim araçlarından mutlaka yararlanmalıdır. Örneğin Alevi gençliğinin sorunlarını ele alan bir yayın dönemsel olarak mutlaka çıkmalıdır. "Imkanlar kısıtlıdır şu kadar eksiğimiz var" gibi argümanların arkasına saklanmamalıdır. En büyük eksiklik, beynimize bağladığımız zincirlerdir. Sosyal medya mutlaka devreye sokulmalıdır.

5. Alevi gençliği, kendi manevi değerlerinin disiplinine bağlı kalarak özünü dara çekerek kendini geliştirmelidir. Önyargılardan uzak ve iyi niyetli duygularla, eleştiriye açık olmalıdır.

Aslında bu liste, sayfalar dolusu olarak sıralanabilir. Biz, bütün bunlara gerek kalmadan istemlerimizi ve gözlemlerimizi özlü bir şekilde belirtmek istedik. Önyargıdan uzak, iyi niyetle değerlendirileceğine inanıyoruz.
 

Alevi gençliği, Alevi edep erkanına bağlı kalarak ikrar ve ilim ilkesi doğrultusunda eleştirilere açık olmalıdır. Dolayısıyla önyargılardan uzak ve iyi niyetle eleştirilere yaklaşmalıdır. 

Alevilerin, ahlak ve manevi değerlerinin korunması Alevi gençliğinin elindedir.
Alevi ahlakını, değerlerini koruyacak ve yaşatacak bir nesil haline gelebilmek için gençlik, Alevi ilim irfanııyla kendini yetiştirip donatmak zorundadır.  

Alevi gençliği, Pir Hünkar’ın buyurduğu gibi; “Ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” ilkesinden feyz alarak Eline Diline Beline sahip, Dört Kapı Kırk Makam evrelerinden geçerek, ilim irfan hazinesinden nasibini alarak olgun, erdemli insan mertebesine ulaşmalıdır.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...