Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Din sömürücülüğüne hayır


Din sömürücülüğüne hayır
Dinayet işler kurumu görevlileri ve aynı zamanda din yetkilileri din sömürücülüğü yapmadıkları zaman, etraflarında kimseleri bulamıyacaklarını çok iyi biliyorlar. Bunun içindir ki çıkar ve menfaatleri uğruna, bile bile mezhepçilik-meşrebçilik iddialarını körüklüyorlar. Nitekim, Yaşar Nuri Öztürk bey, „101. soruda mezhepler“ (Hürriyet yayınları) kitabında din tücarlığı konusunu çok net bir dille açıklamıştır.  

„101 soruda mezhepler“ kitabının 15-16’cı sayfalarında; „Islam tarihinin, o dönemleri anlatan sayfaları gerçekten de çok derin hüzünler ve ibretlerle doludur. Burada altını çizerek, bir noktaya işaret etmek isteriz. 

Şurada yaptığımız tesbit, her zaman Emevilerin lehine yorumlar yapan Sünni kaynakların verilerine  oturmaktadır, Şii kaynaklara değil. 

Tesbitin yerindeliğini anlamak için, en koyu Sünni kaynakları, mesela bir Ibn-i Sad’ı, mesela bir Teberii-yi, hatta bir Emevi propagandisti olan Ibn-i Rabbih’i, hatta Sünniliğin Kur’an’dan sonra en büyük kaynak kabul ettiği (Buhari)yi okumak yeter“ diye yazmaktadır.  

Evet. Maalesef korkunç bir beyan olduğu kadar, aynı zamanda da isabetli ve gerçek bir beyandır. 

Düzenin düzencileri, vaktiyle bir düzen kurdular. O düzeni devam ettirmek için çırpınan şimdiki Diyanet işleri kurumu görevlilerine bir gerçeği hatırlatmakda fayda vardır.

Kendinize ilim diye örnek aldığınız kitapların hangi birisi Hz.Muhammed veya Ehli Beyt nesli tarafından yazılmıştır? Diğer tarafta müslümanlara “Pek muteberdir” diye yutturduğunuz kitapların hangi birisini Hz.Muhammed ve Ehlibeyt alimi, bilgini, yazarı tarafından yazılmıştır? Dahası piyasaları istila eden, sözüm ona dini kitaplarınızın içinde, Hz.Muhammed’i, Ehli Beyt’i ve onların içratlarını anlatan hangi kitaplar söz konusudur? Bizce hiçbiri. 

Diyanet ve sünni alimlere çağrımızdır
Kalbinizde merhamet, iman diye bir şey varsa lütfen Allah’ın peygamberini, O’nun kitabını ve Ehli Beyt’ini menfaatiniz uğruna pazarlamaktan hemen vaz geçiniz.  

Islam alemini, Hz.Muhammed’in bıraktığı iki kutsal emaneti; Kur’an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt‘in ilmi, adaleti doğrultusunda aydınlatılsın.  

Islam dininin amacı; Barış, sevgi ve hoşgörüdür. Bunun aksisi islamı bağlamadığı gibi, din sömürüsünden öteye değildir. Din sömürüsü yapanları kınıyoruz.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...