Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi ile sünni evlilikleri...


Alevi ile sünni evlilikleri...
Günümüzde tartışılan konulardan birisi de, bir Alevi ile bir sünninin evlenip evlenemeyeceği konusudur.  

Bu konudaki olumsuz önyargı, diğer bir çok konular gibi geçmişte oluşan ön yargılarla alakalıdır. Ne yazık ki bu ön yargılar, günümüzde kısmende olsa halen devam etmektedir.

Osmanlı Devleti'nin iki halk kesimini birbirine düşürmek için devlet kanalıyla uydurduğu yalanlar, Türk toplumunun sosyal hayatına büyük darbe vurmuştur. Devletin oyununa gelen sünniler Alevileri dinsiz, ahlaksız görmeye başlamış ve Alevilerden uzak durmaya başlamışlardır.

Aleviler de, sünnileri Yezid hitabıyla horladılar ve uzak durmuşlardır. Bu ön yargılardan dolayı kız alıp verme imkanları ortadan kaldırılmıştır. Aleviler, kızlarını sünnilere verirlerse Alevi olduklarının anlaşılacağını biliyorlardı. Sünni ailelerce horlanıp zan altında bırakılan Alevi kızları,  mutlu bir yuva yerine mutsuz kalmış ve aradıkları mutluluğu bulamamışlardır.

Bu olumsuzluklardan ötürü, Alevi ile sünni evlilikleri yola aykırı gibi görmeye başlamışlardır. dolayısıyla evliliği engelleyen siyasal nedenler, böylece inanç boyutuna taşınmıştır.
 

Cumhuriyet kurulup eğitim yaygınlaştıktan sonra Aleviler, sünnilerden kız almaya başlamışlardır. Bu konuda, Alevi toplumunun duyduğu hiçbir rahatsızlık söz konusu değildir. 

Ancak gel gör ki Aleviler, sünni aileye kız verme durumuna pek sıcak bakmazlar. Bu tür evlilikler az ve ailelerin isteği dışında olan evliliklerdir. Çünkü Alevi kızları asimile edilerek başkalaştırma girişimlerinde bulunan sünniler, Alevilerin tepkisiyle karşı karşıya kalmışlardır. 

Günümüzde bu evliliklerin yaygınlaşmasının önünde bazı engeller söz konusudur...
B
irincisi...
Sünni kesimde, Alevilere yönelik varolan olumsuz önyargılar. Bir Alevi kızının Alevileri dinsiz, ahlaksız, pis sayan sünni aileye gelin gitmesi, orada zamanla ciddi sorunlar yaşamıştır.

Ikincisi...
Alevi kızını gelin olarak alacak ailenin düşünce ve demokrasi anlayışıdır.
Alevi kızları, nisbeten daha özgür bir ortam içerisinde yetişmektedirler. Bu kızların gittikleri evlerde baskı ile kapatılmaları, beş vakit namaz kıldırmaları, 30 gün oruç tutturmaları ister istemez huzursuzluğun ve sorunların başlamsı demktir. Alevi kızının gideceği ailenin öncelikle, Alevi gerçeğini kabul etmesi ve önyargılarından uzak olması gerekiyor. Kısacası, sosyal ve kültürel ortam uygun olursa bu tür evliliklerde bir kusur yoktur.
 
 

Ne yazık ki bir toplum cahil bırakıldığı kadar da, kula kulluk ahlağı dayatılmıştır. Birilerinin arzu ve istekleri dinin vacipleri gibi algılanıp kin, nefret ve önyargı toplumu haline getirilmiştir. Dolayısıyla 20’ci asırda utanılacak ilkel yaklaşımlar halen devam etmektedir. 

Anlaşılacağı gibi, günümüzde Alevi-sünni evliliğinin önündeki sorunlar dinsel değildir. Psikolojik, sosyolojik ve demokratik sorunlardır. Bu sorunların da ancak toplumun eğitilmesi ve demokratik eğitimin yaygınlaştırılmasıyla mümkündür. Bu konuda Şahı Merdan Ali; “Ey gençler! Haysiyet vee şerefinizi edep ve terbiye ile, dininizi ise ilim ve bilgi ile koruyun. Cehaleti ise, ilimle geri çevirin“ buyurmuştur. 

Bu sorunlar aşılmadığı takdirde yapılan evliliklerin sonu sağlıklı, huzurlu olunmayacağı bir gerçektir ve bu gerçeği görmemezlikten gelmek ise, samimiyetlikten uzaktır. Sonuç itibariyle Aleviği kabullenmeyen, zındık, dinsiz, anasını bacısını tanımayan gibi daha nice önyargılara sahip bir aileye kız verilmesi, doğru değildir ve düşkünlüktür. 

Özetlersek...
Alevi kızlarının evlilikleri, Tevella ve Teberra ikrarı üzerine yapılmalıdır. Ehli Beyt dostu olan, Ehli Beyt doslarına dost olan bir ümmet ile Alevilerin bir sorunu yoktur. Yolumuza göre Alevi kızları Yezid tayfasiyle, Ehli Beyt düşmanlarıyla evlenmeleri doğru olmaz ve değildir. Yolumuz gereği bu evliliği yapanlar mutsuz bir aile içerisinde kendini bulacaklardır.

Her insanın iyisi iyidir. iyileri tenzih ediyoruz.
Ancak sözümüz, Hz.Muhammed Mustafa’ya salavat getirip nesline kıyanlaradır, Cehalete kulluk edenleredir, zalimin saflarında yer alıp mazlumu ezenleredir. Dolayısıyla 73 milleti bir nazarda gören Aleviler için, iyi ve kötü insanlar vardır. Insalığa-insanlara kollarını açıp kucaklayanlara, selam olsun...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,

=Seyyid Hakkı=


 
Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...