Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Çağın medeni insanı olmak, emeğin ürünüdür…


Çağın medeni insanı olmak, emeğin ürünüdür…
Medeniyet nedir?

Insanların birbirine karşı saygılı, hoşgörülü, merhametli ve sevgi gibi konularda kendi nefsini konrol etme yeteneğini veren maddi ve manevi ahlak-kültür değerlerinin tümüdür.
 

Insanlık tarihinde yani ilk çağdan günümüze dek manevi ahlak, teknik ve akıl boyutunda ilim ile bilimde, hal ile davranışlarında, teknik ile üretimde, huzur ile yaşam kalitesinde kendini sürekli yenileyen, geliştirenlere çağın medeni insanı ve kendini geliştirememiş bu manevi, değerlerden uzak olanlara da çağın barbar insanı olarak tanımlanırlar. 

Emek nedir? 
Her yazılan, cizilen veya üretilen bir emekmidir? Veya bizim emek anlayışımız nedir? Emek deyince neyi anlıyoruz? Işte bunun gibi bir çok soru işaretleriyle karşı karşıya kalmaktayız. Artık çok dikatli ve titiz olmak gerekir ki, kimsenin hakkına tecavüz edilmesin ve kul hakkına girilmesin.  

Emek, üretimde veya yaratıcılıkta beyin yormak, bilek yormak, zaman harcamak, araştırmak, incelemek, fikir alış verişinde bulunmak gibi uğraşların tümüdür. Bu gibi çalışmaların temelinde topluma yönelik yardımlaşma, paylaşma, dayanışma söz konusudur. 

Bu çalışma içerisinde yanlışlıklar veya eksikliklerin olmasına rağmen o emeğe sayğı duymak gerekir. Iyi niyet hakim olduğu müddetçe ve emeğe sahip çıkıldığı sürece yanlış ile eksiklikler düzeltilebilinir. 

Yoksa kişi gırgır olsun, çeşit olsun, laf olsun torba dolsun bu gibi uğraşların emekle bağdaşmadığı gibi saygı duymak da yanlış olacaktır. Zıdına yanlışı desteklemek veya yanlışa gitmek, olgun ve medeni insanların zekasıyla bağdaşmaz. 

Dolayısıyla Emek verilmeden, akıl yormadan, bedeni yormadan, gayret, arzu ve istek olmadan hiç bir konuda başarılı olunmayacağı gibi medenileşmek diğer bir deyimle çağın insanı olmak da mümkün değildir. Her başarının temelinde, emek vardır.  

Medeniyet, tek yaşıyanlar için değildir. Toplumla birlikte yaşanılacak ki, medeni ahlak sistemi geliştirilebilinsin. Çünkü tek yaşıyan biri için kayde, kural, adalet veya güvenliği sağlamak gibi bir sorunu yoktur. 

Ancak kötülüklerin, sorumsuzlukların yani toplumun huzur içinde yaşıyabilmesi için adalet, hakkaniyet, aşayış ve güvenlik şarttır. 
Aşk ile, muhabbetin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız: 
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız; 
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...