Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Allah, „herkesin dini veya inancı kendine“ buyurmuştur…


Allah, „herkesin dini veya inancı kendine“ buyurmuştur…
Kur’an ayetlerini okumak, duymak, ezberlemek başka ve o Ayetleri anlamak, manasına varmak başka bir yetenektir. O zaman önemli olan doğru anlamak, doğru algılamak ve doğru icra etmektir.
 

Kafirun Suresi, 1-6. Ayetler…
De ki: “Ey inkarcılar!

Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

Ben sizin mabudlarınıza asla ibadet edecek değilim,

Siz de benim kulluk ettiğime ibadet etmiyeceksiniz.

Öyleyse sizin dininiz size, benim dinim banadır” buyrulmaktadır ve
 

Bakara Suresi, 256. Ayet…
„Din de zorlama yoktur“ diye yazmaktadır.
 

Dolayısıyla Allah‘ın kelamı doğrultusunda, herkes kendi dinini, inancını yaşamalıdır. Hakk’ın kelamı insanların kendisinden ahlaklı, erdemli, medeni insan olmayı istemektedir. Bunun için de önemli olan hangi yoldan, hangi inançla veya hangi akılla varılacağı değildir. Önemli olan, insanlık vasfına ulaşmak ve orada, kendi yerini bulmaktır.  

Öyleyse herkesin dini kendine. Kimsenin inancına, karıșılamaz ve inancı yüzünden așağlamak, horlamak, zan altında bırakmak, eleștirmek Allah’ın kelamı ile bağdașmadığı gibi yanlıstır, suçtur ve Allah’a karșı gelmektir. 

Tasavvuf algısıyla, Tevhide gödermedir. Hakk ile hakikat, bir olduğuna göre biri kabullenmek ve onda birlenmektir. Yani verilen ikrar dille değil, kalben verilmeli ve kalben iman edilmelidir. Burada verilen mesaj, kişilerin algısıyla alakalıdır. Herkesin din veya inanç algısı farklı olduğundan ötürü „sizin din anlayışınız size, benim din anlayışım banadır“ buyrulmuştur. 

Dolayısıyla doğrunun bir olduğuna göre insanlar, her zaman o doğruya tabii kalmak zorundadır. Şahı Merdan Ali, 1400 yıl önce önemli bir noktaya dikkat çekmiștir. Bu önemli nokta veya uyarı, „Ilim yani doğru bir nokta idi cahiller onu çoğalttı“ uyarısıdır. 

Diğer önemli bir husus, Kur’an-ın batıni yorumudur…
Sıkca șahit olduğumuz üzücü bir durum da Kur’an-ı Hatım ettim, okumasını biliyorum, anlamını biliyorum gibi ifadelerdir.
 

Oysa ki Hakk’ın kelamı olan Kutsal kitaplar, sır ve gizem dolu Tasavvuf manalarını içermektedir. Bu sıra, gizeme ancak özel bir keșf ile ilhama mazhar, Tasavvuf ehli olanlar manasına varır ve doğru yorumliyabilirler.

O zaman gönül rahatlığıyla șunu diyebiliriz ki Tasavvuf ehli dıșında okuyan veya okumuș olanlar, sadece okumușlar ve algıları kadar anlamıșlar ancak gerçek manasına varamamıșlardır. 

Bundan dolayıdır ki manasına varamıyan sözde din yetkililerinin yanlıș açıklamaları ve vermiș oldukları uydurma fetvalar sonucu islam dini, terör dini haline getirilmiștir. 

Art niyetli insanlar, leș kargaları gibi bu yanlıș yorum ve fetvalarla islam dini, kötü bir din imiș gibi etrafına lanse etmekteler. Haddizatında artniyetli ve sahtakar din adamlarının fıtratında çıkar ve menfaat yatmaktadır. Maalesef her devirde olduğu gibi günümüzde de bu mahlukatlar, çıkar ve menfaatleri için, insanların manevi değerlerini tarumar etme çabaları içindedirler.  

Tasavvuf - Batın ilmine göre, Allah’ın ilahi kudretini ve Ilahi kelamın ölçüsünü belirlemek veya sınırlamak mümkün değildir. Çünkü Hakk’ın kelamı, tam manasıyla kefș edilmediği sürece ve düșünen insanlar var olduğu müdetce sırrı, gizemciliği araștırılmaya devam edilecektir. 

Dolayısıyla Hakk kelamının, sırr ve gizemcilik manasına varılmadığı müdetce zahir ile batın, cahil ile alim, karanlık ile aydınlık mücadelesi devam edecektir. 

Erdemliğin, olgunluğun ve medeni insan olmanın yolu, ilim irfandan geçer. Ilim aklı, akıl da bir bütün olarak hal ve davranıșları olgunlaștırır.
Aşk ile, Hakk ile hakikatin demine Huu…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...