Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilikte, Kivrelik erkanı...Alevilikte, Kirvelik erkanı…
1-  Seyyid kirvelere ikrarlığı anlatır.
2- Tarikat Abdesti aldırır, (Önce eller yıkanır sonra eller üst üste konur, en yaşlı kişinin eli en üste geleçek şekilde)
3- Abdestin anlamını anlatır.
4- Dara duranlara dua verir. 
5- Sünnet duası okunur. 

Hz.Muhammede sorarlar, ya Muhammed neden ibadet ederken yönünü Kudis‘ten Kabe‘ye çevirdin? Ben ceddim Ibrahim‘in dinini devamını sürdürüyorum.

Sünnet, yaradan ile yaratılmış kulun arasında Allah‘ın birligini tanıma ve bağlı kalma ikrarıdır. Şahitlik alemeti kirvelik ise, Allah ile kul arasındaki verilen, ikrara tanıklıktır. Kirve olan kişi, bu tanıklığı yapmaktadır.
 
Allah; Ibrahim peygambere demiş ki, sen ve senden sonra ki nesillerinizle aktımı tutacaksınız, sizinle ve senden sonra zürriyetin ile benim aramdaki tutacağınız aktım budur. Aranızda her erkek sünnet olacaktır. Sizinle benim aramdaki alemet şahidimiz olaçaktır.

Bimişah Allah Allah!
Ala sünneti Ibrahimmi halilullah
Biz severiz Hakk Muhammed Ali’yi,
Erleri, Pirleri onun Ehli Beyt‘ini,
Mümün olan bozmaz aktını.
Bu erkanla alınır müminlerin ikrarı.
Hakk Muhammed Ali daim kılsın,
Bozmasın Ibrahim‘in sunnetini.
Aktına sadık kalanın Hakk versin muradını.
 
Allah Allah...

Elle dökülen suyun anlamı…
Allah umme salli ala seyyidine Muhammedin ala Ali seyyidine Muhammed ve Ehlibeyte salavat.
 

Ellerinizi yıkarken kirliliği nasıl gitti ise, bu güne kadar birbirinize karşı olan kin, husumet, düşmanlık, hor görme veya gönlünüzdeki kötü düşüncelerinde gittiğine ikrar ediyormusunuz? 

Pir karşısında verdiğiniz ikrar ile aranızdaki herhangi bir eski kırgınlıkların son bulduğunu, devam etmiyecegine ahd ve yemin ediyormusunuz.
Allah eyvallah.
 

Allah iki yüzlü insanlara ve inkarcılara ebedi kalaçakları cehennem ateşi hazırlamıştır, onlara yeter. Allah lahnet etsin, onlara devamlı azap vardır. 

Ikrar bend duası… 
Bismişah Allah Allah

Ikrarınız kadim ola, Muradınız hasıl ola.
Verdiginiz ikrardan dönmeyesiniz.
Elim erde, yüzüm yerde, Hakk Muhammed Ali yolunda,
Erenler meydanında, Pir divanında hazır bulunan cemaatın
huzurunda, geldiginiz yolda, durduğunuz darda,
Çağırdığınız Pirden şefaat göresiniz.
Pir Hünkar veli Allah‘a kul, Muhammede ümmet, Ali‘ye talip eyliye.
Ceddim cemalı yaramaza, uğursuza, Pirsize düş getirmeye.
Darınız, niyazınız, ikrarınız kabul ola.
Hz.Muhammed‘in şafaatına nail eyleye.
Ehli Bbeyt‘in katarından didarından ayırmasın.
Canab-ı Mevla dilden dileginizi, gönülden muradınızı versin.
Emeğinizi boşa vermesin.
Verdiğiniz ikrarı, yaptığınız duaları dergahı izzetinde kabul eylesin.
Nur-u Nebi keremi Ali, gülbengi Pir Hünkar Veli,

Dil bizden ikrar Ibrahim Peygamberde ve sünnet Muhammed’den ola.
Himmet Hakk‘tan ola, Gercege Huu.
 

Ikrar duası…
Ey yeri gögü yaratan yüce Allahım,

Şu an senin birligini tanıdığına ikrar eden,
Gülfesinden sünnet olarak Ibrahim Peygamberin aktını yerine getiren bu kulun,
Yanlız sana sığınır, yanlız senden yardım ister, yanlız sana ibadet eder.
Sen Rahman ve Rahim olan ismin hakkı için dert verip derman aratma,
Saglıklı, sıhatlı uzun ömür ver.
Bol ve bereketli helal yoldan rıskını nasip eyle.
Zihnini aç ve zekasını kuvetlendir.
Erenlerin Evliyaların yüzü suyu hürmetine,
Görünür, görünmez, kazadan, beladan, ateşten, afetten koru.
Nebilerin, Velilerin yüzü suyu hürmetine; doğru yoldan ayırma.
Hakk‘ın birligine, Erin erligine, mümünün gönlüne, diyelim Allah Allah.
Ali‘yyel Murtaza aşkına diyelim Allah Allah.
Velilere, erenlere, evliyalara salat ve selam olsun,
Onların aşkına diylim Allah Allah.
Hakk la illaha ilalllah Hakk birdir Muhammed‘e Resulullah Ali,yen Veliullah.
Ehli Beyt‘i keremullah şafaat ya Resulullah.
Gerçek erenlerin demine Huu. 

Kirvelik…
Önce sünnet olan çoçuğa kabul görülen kişi kirveliğe aday olarak kabul edilir. Çoçuğun annesi ve babası kirveliğe laik gördükleri kişiyi eve davet edip musait bir zamanda nazik bir dille kirvelik ve aynı zamanda ikrarlık niyetlerini dile getirirler. Kirvede bunu ailesi ile veya hemen orda tamam der ve kirveliği kabul eder ise ozaman kirveliğin ilk adımı atılmış olur. 

Çocuk tarafı, bir zaman sonra kirvenin evine gidilir. Beraberinde  12 kuruş, kömbe (lokma), 1 Kg elma (kırmızı) götürür. 

Çocuğa kirve olacak kişi de bayram şekeri, sabun, ve el havlusu temin etmelidir.

Çoçuk tarafı kirveye nazik bir dille sizi kirveliğe, dostluğa laik gördük. Sizin ile dost, ikrar olmak bizim için bir şereftir. sözleriyle açılış yapılır. 

1-Kirveliğin ve ikrarlığın değeri anlatılır ve özetlenir.
2-Kirveliğin sembolü olan 12 kuruş verilir.
3-Karşılıklı tebrikleşmeler
4-Aynı legende erkek kirveler birbirlerinin ellerine su dökerek üç defa aynı sabunla eller yıkanır ve aynı havluyla eller kurutulur.
5-Bir elma 4 parçaya bölünüp kirvelere verilir. Kalan elmalar misafirlere dağıtılır. 

Aynı zamanda bayram şekeride dağıtılır ve daha sonra lokmaya dua verilir. 

Lokma duası…
Bismişah Allah Allah
Lokmanız, muradlarınız kabul ola
Hakk Muhammed Ali yardımcınız ola
Imam Hasan, Şah Hüseyin,

Pir Hünkar Veli defterine kayıt ola
Nur-u Nebi, Kerem-i Ali demine huu

Lokma iki parçaya bölünür  bir parçasını çoçuk tarafına verilir, diğer parçada kirvenin evinde misafirlere ikram edilir. Bu merasimden sonra farklı bölgenin insanları iseler arzular, dilekler ve en önemlisi  olan örf ve adetler konuşulur. Çoçuklar şünnet olmadan önce kurban kesilir ve kurbana dua verilir. 

Kurban duası… 
Bismillahirahmanirahim
Muhammed Ali hürmeti için
Bu dergahtan ayırma ey gani Şah
Fermani Celil, Kuban-i Halil,
Delili Cebrail, tek bir Ismail
Niyazımızı, kurbanımızı kabul eyle
Destur ey gani Şah, tek bir Allah-u Ekber
Tek bir Allah-u Ekber, tek bir Allah-u Ekber
Gerçek erenler demine Hüü.

Kurban duası üç kere tekrarlandıktan sonra, bıçakla üç defa tekbir çekilir.
„Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali“ üç defa tekrarlandıktan sonra kurbanlık kesilir.

Eğer kurban kesmek mümkün degil ise , o zaman lokma pişirilir ve aynı şekilde lokma duası verilir. 

Sünnet yemeği içinde ya salon tutulur veya evde yemek verilir ve ona görede davet edilir. Sünnet yemeği; Nuhut çorbası (Et, nuhut ve soğandan oluşur), yanına pilav ve başka yemeklerde olabilir. 

Içeçekler ve tatlılarda bulundurulur. Misafirler yemek yedikten sonra, sofra duası verilir. 

Sofra duası… 
Bismişah Allah Allah
Bu gitti ganisi gele
Hakk Muhammed Ali beraketini vere
Yeyip yedirenlere, pişirip kotaranlara, içip içirenlere
Şahı Merdan Ali yardımçısı ola.
Hizmet sahipleri hizmetlerinden şefaat bula.
Lokma hakkına, evliyalar keremine, cömertler cemine
Gerçek erenler demine Huu. 

Dua okunduktan sonra sofra toplanır…
Ertesi gün coçuk sünnet olmadan önce, banyo edilir, mumlar yakılır ve lokma pişirilir. Bunlar yapıldıktan sonra  sünnet duası okunur. 

Sünnet duası (Sünnet duası üç kere tekrarlanır)  
Bismişah Allah allah
Ya Allah ya Muhammed ya Ali.
Allah-u Teala yarattı Hz.Ademi,
Hz.Adem atadan doğdu bu zurriyet,
Hakk‘a kul oldu, Peygambere ümmet.
Ibrahim peygamberden kaldı bu adet,
Muhammed‘in ümmetine hem farz oldu hem sünnet.
Her kimki Muhammed‘i severse Muhammed‘e salavat.

Sünnet duası okunduktan sonra  çoçuk doktora veya sünnetçiye sünnet ettirilir. Çoçuk eve geldikten sonra  pişirilen lokmaya dua verildikten sonra dağıtılır. Karşılıklı bebrikler kabul edilir.
 
Öz olarak;
1- Kivre seçilir
2- Kivreye gidilir ve 12 kuruş verilir
3- Örf ve adetler konuşulur
4- Kurban veya lokma kesilir
5- Misafirler çağrılır,  
6- Sünnet yemeği verilir
7- Çoçuk banyo edilir ve dua verilir
8- Çoçuk sünnet edilir
9- Lokma pişirilir ve dağıtılır. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...