Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dini kısaltmalar, terimler ve anlamları


Dini kısaltmalar, terimler ve anlamları.
* c.c.= Celle celeluhu: O’nun şanı yücedir. Cenab-ı Hakk’ı, ila etmek. Yüceltmek için kullanılır. Sadece Allah’a mahsustur. 

* s.a.v.= Sallallahu aleyhi ve sellem; Allah’ın selamı O’nun üzerine olsun. Hz.Muhammed’e salat ve selam olsun. Hz.Muhammed’e mahsus bir ifadedir. 

* h.z.= Hazreti: Hazret kelimesi yüceltme manasında kullanılan bir kelimedir. Peygamberler, sahabeler, melekler, veli-kamil insanlar için kullanılır. 

* a.s.= Aleyhisselam; Selam onun üzerine olsun. Diğer peygamberlere ve meleklere (Cebrail, Mikail, İsrafil ve azrail) mahsustur.  

* r.a.= Radiyallahu Anhu; Allah ondan razı olsun. Hz.Muhammed’in erkek yakınlarına, ashablarına, sahabelerine hitaben söylenilir.  

* r.a.= Radiyallahu Anha; Allah ondan razı olsun. Hz.Muhammed’in kadın yakınlarına, ashablarına, sahabelerine hitaben söylenilir. 

* k.v.= Kerremallahu vechehu; Allah yüzünü değerli, şerefli kıldı. Hz.Ali’nin sonuna kısaltma olarak k.v. (Kerremullahu vechehu) yazılır. Hz.Ali, hiç putlara secdeve ibadet etmediği ve çocukluğundan beri Allah’a secde ve ibadet ettiğinden dolayı, hürmetten  söylenir.  

* k.s.= Kuddesallahu sirruhu; Allaha onun sırrını mukaddes etsin, yüceltsin. Veliler, mürşidler için söylenir. 

* r.h.= Rahmetullahi aleyhu; Allah’ın rahmeti üzerine olsun. Mümin ölülere denir.  

* Esma-ül hüsna-Allahın güzel isimleri 

* “Hu”: Arapça "O" “yüce” , Allah’ın zatını ifade eden ilahi isimlerdendir, yani Allah'ın güzel isimlerinden biridir.  Örneğin Aleviler birbirini selamlamada “Hu” kelimesini kullanırlar. Burdaki amaç, Allah’ın ismiyle, adıyla anlamında. 

* Kerremallahu vechehu; Allah yüzünü değerli, şerefli kıldı.  

* Lahmike lahmi, demmike demmi, ruhike ruhi, cismike cismi. (Buyruk, 11); Senin etin benim etim, senin kanın benim kanım, senin ruhun benim ruhum, senin canın benim canımdır.  

* La fetta illa Ali la seyfa illa Zülfikar; Ali’den üstün(başka) yiğit Zülfikar’dan üstün(başka) kılıç yoktur.    

* Salavat: Allah ümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed ve Ehl-i Beyt.; Yüce Allah’ım; Hz.Muhammed’e, Şahı Merdan Ali’ye ve Ehli Beyt’ine rahmet, dua ile esenlikler eyle..  

* Kelime-i tevhit: La ilahe illallah, Muhammeden resulullah, Aliyyün veliyullah; Allah’tan başka tapınacak illah yoktur, Allah birdir. Muhammed Mustafa, Allah’ın elçisidir. Ali’yyül Murteza, Allah’ın velisidir yani onun sırrına ermiştir. 

* Kelime-i şehadet: Eşhedu enla ilahe illallah ve eşhedu enne muhammeden resulullah ve eşhedu enne Aliyyün veliyullah; Şahitlik ederim ki Allah birdir ve yine şahitlik ederim ki Muhammed, O’nun kulu ve peygamberidir ve yine şahitlik ederim ki Şahı Merdan Ali, O’nun velisidir yani sırrına ermiştir. 

* Süphanallah; Allah, noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla sıfatlanmış(muttasıf)tır. 

* Elhamdüillah; Ham, şükür Allah’adır. 

* Allah-u ekber; Allah uludur, yücedir. 

* Esselam-u aleyküm; Allah’ın selamı üzerine olsun. 

* Selamu aleyküm ve rahmetulullah; Allah’ın rameti ve selameti üzerine olsun.
=Seyyid Hakkı=


ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...