Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dini kısaltmalar, terimler ve anlamları


Dini kısaltmalar, terimler ve anlamları.
* c.c.= Celle celeluhu: O’nun şanı yücedir. Cenab-ı Hakk’ı, ila etmek. Yüceltmek için kullanılır. Sadece Allah’a mahsustur. 

* s.a.v.= Sallallahu aleyhi ve sellem; Allah’ın selamı O’nun üzerine olsun. Hz.Muhammed’e salat ve selam olsun. Hz.Muhammed’e mahsus bir ifadedir. 

* h.z.= Hazreti: Hazret kelimesi yüceltme manasında kullanılan bir kelimedir. Peygamberler, sahabeler, melekler, veli-kamil insanlar için kullanılır. 

* a.s.= Aleyhisselam; Selam onun üzerine olsun. Diğer peygamberlere ve meleklere (Cebrail, Mikail, İsrafil ve azrail) mahsustur.  

* r.a.= Radiyallahu Anhu; Allah ondan razı olsun. Hz.Muhammed’in erkek yakınlarına, ashablarına, sahabelerine hitaben söylenilir.  

* r.a.= Radiyallahu Anha; Allah ondan razı olsun. Hz.Muhammed’in kadın yakınlarına, ashablarına, sahabelerine hitaben söylenilir. 

* k.v.= Kerremallahu vechehu; Allah yüzünü değerli, şerefli kıldı. Hz.Ali’nin sonuna kısaltma olarak k.v. (Kerremullahu vechehu) yazılır. Hz.Ali, hiç putlara secdeve ibadet etmediği ve çocukluğundan beri Allah’a secde ve ibadet ettiğinden dolayı, hürmetten  söylenir.  

* k.s.= Kuddesallahu sirruhu; Allaha onun sırrını mukaddes etsin, yüceltsin. Veliler, mürşidler için söylenir. 

* r.h.= Rahmetullahi aleyhu; Allah’ın rahmeti üzerine olsun. Mümin ölülere denir.  

* Esma-ül hüsna-Allahın güzel isimleri 

* “Hu”: Arapça "O" “yüce” , Allah’ın zatını ifade eden ilahi isimlerdendir, yani Allah'ın güzel isimlerinden biridir.  Örneğin Aleviler birbirini selamlamada “Hu” kelimesini kullanırlar. Burdaki amaç, Allah’ın ismiyle, adıyla anlamında. 

* Kerremallahu vechehu; Allah yüzünü değerli, şerefli kıldı.  

* Lahmike lahmi, demmike demmi, ruhike ruhi, cismike cismi. (Buyruk, 11); Senin etin benim etim, senin kanın benim kanım, senin ruhun benim ruhum, senin canın benim canımdır.  

* La fetta illa Ali la seyfa illa Zülfikar; Ali’den üstün-başka Veliullah Zülfikar’dan üstün-başka ilahi Adalet yoktur.    

* Salavat: Allah ümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed; Hz.Muhammed Mustafa'ya ve O'nun Ehli Beyt'ine, dua ile selam olsun.  

* Kelime-i tevhit: La ilahe illallah, Muhammeden resulullah, Aliyyün veliyullah; Allah’tan başka tapınacak illah yoktur, Allah birdir. Muhammed Mustafa, Allah’ın elçisidir. Ali’yyül Murteza, Allah’ın velisidir yani onun sırrına ermiştir. 

* Kelime-i şehadet: Eşhedu enla ilahe illallah ve eşhedu enne muhammeden resulullah ve eşhedu enne Aliyyün veliyullah; Şahitlik ederim ki Allah birdir ve yine şahitlik ederim ki Muhammed, O’nun kulu ve peygamberidir ve yine şahitlik ederim ki Şahı Merdan Ali, O’nun velisidir yani sırrına ermiştir. 

* Süphanallah; Allah, noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla sıfatlanmış(muttasıf)tır. 

* Elhamdüillah; Ham, şükür Allah’adır. 

* Allah-u ekber; Allah uludur, yücedir. 

* Esselam-u aleyküm; Allah’ın selamı üzerine olsun. 

* Selamu aleyküm ve rahmetulullah; Allah’ın rameti ve selameti üzerine olsun.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...