Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...


Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan…
Pir Sultan Abdal’ın kendi dönemindeki çıkarcı, soyguncu, halkı sömürüp kavuran, makam, şan ve şöret peşinde koşan, yola verdiği ikrarından dönmüş Hızır Paşa ve O’nun gibilerine vermiş olduğu cevaptır.   

Hakk ve hakikatın, mazlum ve yoksulun safında yerini alıp, zalime karşı bir duruş ifadesidir. Ne pahasına olursa olsun ikrardan dönülmeyeceğinin bir ispatıdır.   

Yola verilen ikrar; „Gelme gelme döneme dönme, Gelenin malı gider dönenin canı gider.“ Dolayısıyla „öl fakat ikrar verme, Öl ikararından da dönme“ sözüdür, yeminidir. Işte Pir Sultan Abdal, Hızır Paşa ve Hızır Paşa gibilerine verdiği cevap da budur.   

Hızır Paşa, verdiği ikrardan dönerek haram zadelerin yanında yerini almış ve Hakk dostu, Pir Sultan Abdal’ı ikrarından dönmesini istemiştir. Bunun üzerine kendisinden “Şah” ismi geçmiyeceği bir dörtlük okursan seni bağışlarım demisine karşın Pir Sultan Abdal; Altı dörtlük okur ve her dörtlükte Şah ismi geçmek üzere, ölümü evet demiş fakat ikrardan dönmeyeceğine dair kesin HAYIR cevabını verip, dar ağacını boylamayı kabullenmiştir.  

Karşıda görünen ne güzel yayla, 
Bir dem süremedim giderim böyle. 
Ala gözlü pirim sen himmet eyle, 
Ben de bu yayladan Şah'a giderim. 

Eğer göğerüben bostan olursam,
Şu halkın diline destan olursam, 
Kara toprak senden üstün olursam, 
Ben de bu yayladan Şah'a giderim.

Bir bölük turnaya sökün dediler,
Yürekteki derdi dökün dediler, 
Yayladan ötesi yakın dediler,
Ben de bu yayladan Şah'a giderim. 

Dost elinden dolu içmiş deliyim, 
Üstü kan köpüklü meşe seliyim, 
Ben bir yol oğluyum yol sefiliyim, 
Ben de bu yayladan Şah'a giderim. 

Alınmış abdestim aldırırlarsa, 
Kılınmış namazım kıldırırlarsa, 
Sizde şah diyeni öldürürlerse,
Ben de bu yayladan Şah'a giderim. 

Pir Sultan Abdal'ım dünya durulmaz, 
Gitti giden ömür gelinmez,
Gözlerim de Şah yolundan ayrılmaz,
Ben de bu yayladan Şah'a giderim.  
 

Hakk Muhammed Ali yolu, bedel ödenerek bugünlere gelmiştir. Hızır Paşa gibi makam, şan, şöhret pahasına ikrarından dönelere yazıklar olsun, Allah islah etsin diyoruz.
Aşk ile, yolun dcemine Huu…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...