Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Cehaleti, ilimle geri çevirin...


Cehaleti, ilimle geri çevirin...
Cehalet nedir?
Belirli konularda veya hayati meselelerde gerekli olan bilgiye sahip olmamaktır. Diğer bir deyimle bilgisizlik, kültürsüzlük, çağdaşsızlık, düşünme yerine his ve duygularla yaşamak manalarına gelmektedir. Özetlersek bilgisiz ve tecrübesizliktir. 

Maalesef cehalet konumundaki beşer insanoğlu medeni, çağdaş, olgun, erdemli toplumlara tamamen zarar veren ve ilim ile bilim önünde en büyük engeli teşkil etmektedir. Çünkü tercihleri, aydınlık yerine karanlık olmuştur. 

Ilim nedir?
Bilmek, şuurda hasıl olmak, sağlam ve kesin bir biçimde, bir olayın gerçeğini bilmek“ gibi anlamlara gelir. Inanç ilminde, zahir ve batın olaylara uygun olan kesin inanç bilgisidir. Akli ve hissi yani duyulara dayalı mevzuuna giren, yanılmaya ihtimal vermeyen ve her olayın tanımasını sağlayan sıfattır. 

Medeniyetin, çağdaşlığın, erdemliğin, olgunluğun zarar görmemesi ve ilim ile bilim yolunun önünde en büyük engel olan cehaletin karanlığını, ancak ilimle aydınlatmak mümkündür. Bundan ötürüdür ki, Pir Hünkar; “Ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” buyurmuştur. 

Dolayısıyla Aleviliği ve insanlık felsefesini, çocuklarımıza öğretelim. Eğer biz çocukarımıza, Aleviliğin ilmini ve insanlığın felsefesini öğretmezsek başkaları kendi inancını, felsefesini dayatacaktır. Onun için, okuyalım ve öğretelim. 

Bana okudun mu diye sormayın,
Kitap okumadım insan okudum.

Kitabı insandan ayrı görmeyin,
Insanı sınırsız umman okudum,

Okudum okudum insan okudum,
Gönül verdim Şahı Merdan okudum.
Mürsel Sinan  

Bilen ile bilmeyen bir olmaz. Çünkü ilim insanı hoşgörülü, erdemli, muhabbetli ve insanlık alemine faydalı kılar. Cehalet ise, bunların aksine; Sadece kendini düşünen ve kendi inandığının dışındaki fikir, görüş ve güzelliklere düşmandır. 

Ilme değer verdim, uykudan kalktım,
Sarık seccadeyi elden bıraktım,
Vaizin her gün ki vaazından bıktım,
Ramazanı sele verdim de geldim. 

Aklım ermez Ahret eğlencesine,
Saygım var ilimin gerçek sesine,
Hayal Cennetinin boş bahçesine,
Yobaz sürüsünü sürdüm de geldim. 

Ibreti emelim insana hizmet,
Eşim bana Huri, evim de Cennet,
Cahil cühelaya edemem minnet,
Bütün zincirleri kırdım da geldim.
Aşık Ibreti 

Ilim ile cehalet ve bilen ile cahil hakkında, Şahı Merdan Ali; Cehaleti ilimle geri çevirin. Ilim; insanı akla götürür, kim ilim öğrenirse akıllanır. Ilim; Ruhu diriltir, aklı aydınlatır ve cehaleti öldürür“ buyurmuştur…  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...