Alevi Inanç Din Bilgileri sayfası—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi din önderleri dedeler, kimin soyundan gelirler?


Alevi din önderleri dedeler, kimin soyundan gelirler?
Dedelik kurumu hiyerarşik düzende en üst makamı teşkil eder. Dedelik kurumu hiyeraşik olarak; Mürşid, Pir ve rehberden oluşur. Mürşid, Pir ve Rehber; Evlad-ı Resul, Ocakzade olarak adlandırılırlar. Dolayısiyle Seyyid-i Saadet Evlad- Resul’dürler yani Hz.Muhammed soyundan gelenlerdir.

Kur’an (Maide suresi ayet 35); “Ey inananlar! Allah’ın gazabından sakının. O’na ulaşmak için vesileye (mürşide) bağlanın ve onun yolunda gayret sarfedin ki kurtulasınız” yani; ona götürecek vesile (Mürşid) arayınız. Yani: beni bulmuş kullarım vardır. Bana varmak dilerseniz onları izleyiniz. Onlar size vesile olup bana ulaştırırlar. Öyleyse o zatlarla “Sırat-ı müstakim yolu” yani “dosdoğru giden yol” da birlikte oluruz.  

Işte bu ayet hükmünce vesile Alevilikte Pirdir, Mürşidtir ve Rehberdir. Kişi bunlara bağlanırsa Hakk’a ulaşır. 
=Seyyid Hakkı=

ALEVİ İNANÇ DİN BİLGİLERİ sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfalarımız: Seyyid Hakkı SH ve Seyyid Hakkı EK. => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı. Aşk ile Canlar...