Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Din veya inancın, insan hayatındaki yeri ve önemi.


Din veya inancın, insan hayatındaki yeri ve önemi.
Din olgusu, insanın doğasında var olan bir duygudur; Insanın hayatının tümü değildir fakat insanın hayatında önemli bir yere sahiptir. Temeli ise, sevgi ve muhabbettir.  

Canab-ı Hakk tarafından, Peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırılan maneviyetin ilahi Adalet yasasıdır. Kainattaki bütün varlıkların arasındaki ilişkileri düzene koyan ilkeler getirmiştir. Bu ilkeler aracılığı ile insanların hem maddi yani bedeni olarak hem de manevi yani ruhi(Duygu, his), zihni(Algılama, kavrama) ve kalbi(iç güçler) olarak ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlamaktadır. 

Din kin, cebir, nefret, intikam gibi kötülüğün ve düşüncenin yerine huzur, barış, dostluk ve kardeşliğin hakim olduğu, insanları kötülükten çekip iyiliğe, birliğe ve kemale yöneltmek, gönül huzuruyla yaşamalarını sağlamak, onlara insanlıklarının şerafetini ve insan olarak yaratılmış olmalarının manasını bildirmektedir. Işte Din veya inanç bu değerlerin bütünüdür.

Şahı Merdan Ali; “Dinle bağdaşmayan bir akıl akıl değildir, Akıl ile bağdaşmayan bir din din değildir” buyurmuştur. Şahı Merdan Ali’nin bu sözünden yola çıkarak olgunlaşmayan bir akıl, erdamleşmemiş bir düşünce, tutum ve davranışları ile ölçülü ve degeli olmana bir insan; Dinin manasına ve insanı insan eden değerlere sahip olmaları mümkün değildir diğer biğr mana ile insanlıktan nasibini alamamışlardır. Alevi dilinde bunlara cehaletin yoz ve yobazları denilir.

Allah’ın ilahi kelamına göre; Insan, Allah’ın yeryüzündeki halifesi, temsilcisidir. Dolayısiyle insanın yeryüzündeki görevi; Tabiattaki canlıları sahiplenmek, cansızları korumak, doğadaki dengeyi sağlayan ilkelere bağlı kalmakla mükeleftir.

Kul kuldan razı olursa, Allah ta o kuldan razı olur. Yani  Allah’ın istek ve öğütlerine uyarak ailesinde, çevresinde, toplumda iyilik, güzellik, doğruluk, sevgi, saygı, kardeşlik ve dostluk gibi insanı yücelten değerlerin yerleşmesini sağlayanlardan hoşnut ve razı kalacağı söz konusudur.

Yukarıda anlattıklarımız dini anlamda, olması gerekenlerdir.
Çıkar ve menfaat uğruna dini peşkeş çeken, din adına fetva veren, Allah-u Ekber deyip diri diri insan yakan, insanları-insanlığı katleden, kadını insan değerlerinden öteye köle haline getiren, okumayı-yazmayı suç sayan, din adına müzik-sanat-resim yapmayı suç sayan, vs. bütün bunları dinin hükmü olarak algılayan bir zihniyet ne dini ve nede insanlığı bağlamaz.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...