Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancının temeli, Allah Muhammed Ali’dir...


Alevi inancının temeli, Allah Muhammed Ali’dir...
Alevi inancının temeli, Hakk Muhammed Ali ve ahlak ilkesi ise, Eline Diline Beline sahip olmaktır.  

Allah Muhammed Ali üçlemesi…
Allah, her şeye kadir olan ilahi kudrettir.
Hz.Muhammed Mustafa; Allah’ın resulü ve vahy yolu ile gelen Kur’an-ın tebliğcisi, islam dininin denetçisidir.
Şahı Merdan Ali ise; Islam dininin uygulayıcısı ve koruyucusudur.  

Aleviler, Allah Muhammed ya Ali diye çağırdıklarında…
Allah ile yaradanı; Şüphesiz yer ile gögün, gece ile gündüzün, bütün canlı ve cansız varlıkların, nesnelerin ve en büyük sanat eseri olan evreni, dünyayı, insanı, tüm canlı ve cansız varlıkları yaratan ilahi kudrettir.
 

Dünyadaki bütün dengeleri sağlayan tek mimar ve illahi güç olan yüce Allah’tır. Insanın yapısından tutalım evreneden kainata kadar, canlı cansız ne varsa hepsi birer delil niteliğindedir. Herşey Allahı’ın varlığına delildir.   

Hz.Muhammed Mustafa, Cenab-ı Allah’ın resulü-peygamberidir. Insanları dünyevi alemde doğru yola davet eden, doğru yolu gösteren, insanların üzerindeki Dünya ve Hakikat aleminin manevi işleri hakkında Allah ile kullar arasında elçilik yapandır. Dolayısıyla ilahi emirleri adalat sitemi içinde ilahi irade ile tebliğ etme, yaşama ve yaşatma sorumluluğu ile görevlendirilmiştir. 

Ya Şahı Merdan Ali derken de Hz.Muhammed Mustafa’ın vasisi, islamın savunucusu, dini önder, On Iki Imam’ın atası ve Veliullahtır. Peygamberlik devrinin kapanmasından sonra insanlara rehberlik, önderlik eden Allah’ın dünyevi alemde ki temsilcisi ve O’nu temsil eden ulu evliyadır.  

Insan alemine kol kanaat germek, yardım etmek, sevgi-dostluk ve muhabbet göstermek, yakınlık duymak, bütün manevi işlerin hükümlülüğünü üstlenmek, ilahi adalet çerçevesi içinde yürütmek, insanların meşru önderi, zalimlerin düşmanı ve mazlumların dostudur.   

Dolayısıyla Aleviler Allah’a, O’nun son peygamberi Hz.Muhammed Mustafa’ya, Veliullahı Şahı Merdan Ali’ye sonsuz sevgi ve saygı duyarlar. Sevgi, saygı ve bağlılıklarını, Allah Muhammed Ali üçlemesini birliyerek ifade ederler.  

Özü itibariyle yüce Allah, Hz.Muhammed Mustafa’yı ile Şahı Merdan Ali’yi kendi nurundan yarattığını ve üçünün „bir“ nur olduğu inancıdır. Bu nedenledir ki Alevilikte, Allah Muhammed Ali’ye saygı ve bağlılık ana ilke olmuştur.

Allah Muhammed Ali inancı…
Inanç bir bütündür; Şartlara bağlanmadığı gibi, zaman limitine de hapis edilemez. Bu bütünlük, Allah Muhammed Ali ve talipliktir. Dolayısıyla Allah’a iyi bir kul ve iyi bir insan olmak için; Eline Diline Beline sahip olmaktır. Eline Diline Beline sahip olmak, Dört Kapı’nın Kırk Makam’ını aşmak gerekir.  

Alevi inancının ahlak ilkesi…
Eline Diline Beline sahip olmak için, Dört Kapı’nın kırk makamını aşmak gerekir.
Kırk makam evrelerini başarıyla geçebilen bir insanoğlu, akıl boyutunda kemaletin olgunluğuna erişmiş demektir. 
 

Dolayısıyla topluma faydalı, doğayı sahiplenmiş ve Allah’ın da hüsnü rızasınız kazanmış iyi bir insandır.  

Olgun, erdemli, kamil yani bir bütün olarak iyi bir insan olmak için edep, erkan ve ilim gerekir. Edep, erkan kapısı Muhammed Mustafa ve ilim kapısı ise, Şahı Merdan Ali’dir. Diğer bir manada zahir ilmine, edebine, erkanına sahip olmak ve batın ilminin sırlarına, yüceliğine erişmektir yani her insan, kendi kadir gecesini yakalamalıdır. 

Dünyevi alemde güzel ahlağa sahip olmak için, Muhammed Mustafa’nın ahlağına ve zahir ile batın ilmine erişmek için de Şahı Merdan Ali’nin ilmine talip olmak gerekir. Çünkü Hz.Muhammed Mustafa, ahlak piridir ve Şahı Merdan Ali ise, ilim piridir. Bu iki sıfatın birlenmiş hali, Mürşidlik sıfatıdır.  

Muhammed Ali ve ilim irfan sıfatlarının birleşimi, ikrar ve irşad kapısı olarak, insan alemine bağışlanmıştır.  

Alevi inancında, kötülüklerden arınmak; Hakk Meydanında, Mürşid-Pir huzurunda ve toplumun şahitliğinde irşad olup ikrarbend olmaktır. Bunun manası, iyi insan olmaya gayret emek için söz vermektir. 

Bu arınmışlık, barış ile huzur içinde yaşamanın dini olan islam ahlağıyla ve Kamil-i Insan ilmiyle mümkündür. 

Dolayısıyla Muhammed Ali ve Ehli Beyt’i ne kadar islam ise, Aleviler de o kadar islamdır.

Yol, Hakk Muhammed Ali yoludur ve Hakk Muhammed Ali yolu, insanlık yoludur. Yolun amacı ise, iyi insan olmaya gayret etmektir.
Aşk ile, Allah Muhammed ya Ali diyen yürekler dert ile keder görmeye… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...