Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dindar ile dinci arasındaki fark...


Dindar ile dinci arasında ki fark...
Dindar ve dinci; Bu iki kavram, insanlık tarihi boyunca insanlığın tüm değerlerine musallat olmuş bir kötülük sıfatı iken ötekisi ise Hakk’ın iyi sıfatının aynası olmuş bir bolluk, saadet ve mutluluğudur.   

Dindar, dini Canab-ı Hakk’a has kılarak; Aracı tanrılar edinmeksizin iman eden,
Dinci ise; Dini, Canab-ı Hakk’ın elinden alarak kişilere entegre eden zahmet abidesidir. Yani biri rahmet iken, ötekisi zahmettir.  

Dindar, toplumsal değerleri kucaklayarak; Benliği yani bireyselliği red ederek, dinin en büyük düşmanı olan akıl ve ruh ikililiğini-karamsallığı reddederek, aydınlanmacılığı önplana çıkarır.   

Dinci ise Din sömürüsü, din kirliliği yani „sen karışma hocalar, imamlar bilir edebiyatı eşliğinde menfaatçılık ve hayalcılık pazarlamacılığı yapar.  

Dolayısıyla dindar şekillerden uzak kalarak, şeytanın düştüğü şekil yani kötülüklerin bataklığından çıkma gayreti güderken dinci; „Özü“ reddederek, şekillere tapınma hayal ortamını yaratır ve aynı zamanda dayatıcıdır.   

Dindarın anlattığı, Peygamber nurlu ve onurludur, dincinin dayattığı Peygamber ise, kendi arzularına bağlıdır.   

Dindar, zahir ve batın dialektiği ilmine ermiştir. O, güzelliklerden huşu duymasını bilendir. Dindarın öncelikleri, çıkar ve menfaat değil, insanlığın/insanların selametidir. Bu nedenle, dindarın, mal varlığına/zenginliğine rastlamak mümkün değildir.  

Dinci ise, çıkar ve menfaata dayalıdır. Mal biriktirir, servet yapar ve işi talan, ziyan etmektir. Bunların tümünü meşru kılmak için, Peygambere yalan söyletirve uydurma hadis ithal eder yani Allah ile aldatma gayretindedir. 

Dindarın Rabbi, Alemlerin Rabbi olan Allah’tır. Dincinin Rabbi ise maldır, mülktür ve para puldur.  

Günümüzde gelinen durum; Dincilik adına, putperestlik islam aleminin ve Dünya barışının önündeki en büyük engeldir. Iste putperestlik sisteminin ekseninde filizlenen din sömürü dalgasını, dindarlık maskesi giymek suretiyle hayata geçirenlerin mesleğine verilen addır bu. Bu, Emevi sürecinde hortlanmış olan kabilecilik/aşiretcilik ve putçuluğun, islam ekseninde var olan bir bez ötüsü ile örtülmesidir.  

Bu din tücarlığı Emevi döneminde, Muaviye tarafından en usta şekilde yapılmıştır. Muaviye, Hz.Muhammed Mustafa tarafından lanetlemiş bir mahlukattır.   

Muaviye, Allah’ın kullarını „köle“ ve islam ümmetinin mallarını ise saltanat elde etmek için, Allah’ın ilahi adaletini kullanarak din sömürücülüğü yapmıştır. Açık örneği ise, Hendek savaşında Şahı Merdan Ali’ye karşı savaşırkenyenilgisini his ettiği anda; Kur’an-nın sayfalarını, mızrakların başına geçirerek dini kendi menfaatı uğruna kullanmıştır yani insanları Allah ile aldatmıştır. Günümüzdeki „siyasal islamcılar“ Muaviye’nin politikasını izlemekteler. Dindarlık maskesi altında „Din sömürücülüğü, Allah ile aldatmak“ politikası yatmaktadırlar.  

Dinci ki din satar, duygu sömürür,
Hatip’ce konuşur, bence böğürür,
O söylemler ancak hizip doğurur,
Allah, o dinciden saklasın bizi.

Dindar, ibadetin gizliden yapar,
Mevlaya gönülden huşuyla tapar,
Harama, yalana gözünü kapar,
Allah’ım o kuldan yoklasın bizi.
Cemil Yıldız  

Özetlersek Dindar, dini yaşayan ve dinci ise, dini sömürendir yani biri rahmet ise, diğeri zahmettir.  

Dindar; Gösterişten uzak çevresine manevi muhabbetiyle güzelikler, mutluluklar saçan güvenir ve itibarlı kimsedir.  

Dinci ise; Maneviyattan uzak çıkar ve menfaata dayalı riyakar, münafık ve ikilik yaratan bir din tücarıdır.
Aşk ile, Hakki le hakikat yolunu sürene aşk olsun…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...