Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerin, gerçek yol önderi kimdir?


Alevilerin, gerçek yol önderi kimdir?
Gerçek yol önderi; Insanların derdine derman, diline tercüman, gönlüne ışık olandır. Çünkü insanı yücelten makam, sıfat ile rütbeler değildir. Ilim, irfan ve edep erkandır. 

Bazı Ocakzade evlatları, kendilerinin Seyyid olduklarını sıkca dile getirmelerinin yanı sıra ismin arkasına dede ifadesini eklerler. Bununla vermek istedikleri mesaj, inanç önderiyim mesajıdır.  

Bir inanç önderi olarak;
Inancın, zahir ve batın boyutu nedir?
Din önderinin vasıfları nelerdir?
Yolun ilim irfanı, edep erkanı nedir?
Dört Kapı Kırk Makam nedir?
Talibin nişanı, manevi hizmeti nedir? vs. yani yolun ilim irfanından haberdar olması gerekir. 

Diğer bir deyimle yol önderiyim diye bilmek için insanların derdine derman, diline tercüman, gönlündeki karanlığa ışık olması gerekir. 

Din önderliğine talip olan kişiler, geçimini sağlamak için gösterdikleri çabayı bu makam hizmeti içinde göstermelidir. Edep erkan elbisesi giymeden, ilim irfana bürünmeden bir kaç dua ezberleyerek Allah Allah demek veya ya Hüseyin demekle yol önderi olunmaz.   

Evlad-ı Resul olan bir baba ve annenin çocuğu olduğundan ötürü gereken ilgi ve alakanın kendilerine de gösterilmesini isterler. Ancak anlamadıkları bir nokta vardır o da, ilgi ile alaka hak edene gösterilir ve gösterilmelidir. Hak eden canların, istemesine dahi gerek yoktur çünkü yol evlatları olan talipler zaten gereken değeri veriyorlardır. Bu yanlış algılamayı, yol evladı taliplerde de görmekteyiz. Dolayısıyla istenilmeyince verilmez, verilmeden de alınmaz. 

Inanç önderi makamına talip olan canlarımız yolun ilim irfanı kahvelerde, çay bahçelerinde ve zamanlarını bu gibi yerlerde geçireceklerine;
* Kitap, gazete, vs. okunmalarını,
* Kütühanelerde okumakla geçirmelerini,
* Ilmi muhabbet imkanlarını yaratmalarını,
* Cem evlerinde, Dergahlarda, evlerde ilmi muhabbetlerle geçirmelerini diliyoruz.   

Bu doğrultuda aklını, hal ve hareketlerini olgunlaştıran, mükkemelleştiren canlar; Her türlü saygıya, sevgiye ve ilgiye layıktırlar.
Aşk ile, yolun demine Huu… 
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...