Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilikte, gönül incitmek düşkünlüktür...


Alevilikte, gönül incitmek düşkünlüktür...
Gönül, Allah’ın nazargahıdır. Çünkü gönül yürekteki zere, öz, sevgi, muhabbet, ilahi aşkın barındığı ve hayat bulduğu küçük kainattır.
 

Dolayısıyla Muhammed Ali yolu olan Alevilikte, gönül incitmek düşkünlüktür. Gönülleri, sevgi ve muhabbet ile diriltmek vardır. Insanı sevmeyen, hürmet ve merhamet beslemeyen Allah’ı da sevemez. 

Allahı, insanı sevmeyenin Hakk katında ve insanın gönlünde, yeri yoktur.

Kainat, sevgi üzerine kurulduğuna göre her canlı nesnede sevgi mevcuttur. Insanı insana kavuşturan ilahi kudret, sevgidir. Sevginin olmadğı yerde, hayat yok demektir. Dolayısıyla hayat, sevginin ta kendisidir.  

Yunus Emre: “Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için” buyurmuştur. 

Ve yine Yunus Emre…
Ister bin kez namaz kıl,
Ister bin kez hacca git,
Eğer bir kez gönül kırar isen,
Var git yollar doku der.

Dolayısıyla insanoğlu için en büyük marifet, herşeyden önce bir gönüle girebilmek ve o gönülü, feth edebilmektir. 

Incinsen de incitme, ilkesinde ifade edilen „incitme“ kalbe yöneliktir. Dolayısıyla kalbin aynı zamanda pek kırılgan ve ince oolduğu, hiç umulmadık şekilde çarçabuk kırılabileceğini ve telafisinin, onarmasının hemen hemen imkansız olmasıdır.  

Diğer bir manada ise, insanlar seni kırsada sen kırıcı olma; Bağışlayıcı, af edici ve gönül yapıcı ol anlamındadır. Insanlık bağışlamayı, af etmeyi, yapıcı olmayı öngörürken cehalet ise kırıcı, yıkıcı, tarumar etme zihniyetine sahiptir. 

Pir Hünkar ise; “Incinsen de, incitme” der.  „Incinsen de incitme“ ilkesi; Bağışlayıcı, af edici ve gönül kırmamaktır.  

Insan kalbinin ne kadar hasas ve kırılgan olduğu konusunda Yunus Emre:
Gönül Allah‘ın tahtı,

Allah gönüle baktı,

Iki cihan betbahtı,

Kim gönül yıkar ise, demektedir.
 

Burdaki mana: Insandaki gönül Allah’ın, evveli ve ebedi tahtı ve bıraktığı mukkades bir yer olarak özel bir değer vermiştir. Gönül, bu özel yaratılışıyla Allah’ın tecelli edip baktığı yerdir. Bu itibarla, gönül yıkan bir kişi iki cihanın bedbahtı olarak niteleyip ve bu işin büyük bir günah olduğunu ifade etmiştir.  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV : 
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz: 
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız; 
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç; 
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız; 
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...