Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancında Rehberlik makamıAlevi inancında Rehberlik makamı
Rehber; Yol gösterici, Cemde Musahip olaçakları, Pir huzuruna getirip ve öncülük edendir. 

Rehber, Pir ile talip arasındaki hizmeti, dialoğu yerine getiren yani talibi ikrar vermek için pire getiren kişiye denir.. Dolayısıyla Rehber, Cebrail’in Mirac’taki görevini yapar. Cebrail rehberlik ederek Hz.Muhammed’i Allah’ın huzuruna çıkarmıştı.  

Rehber, Mürşid ve pir yanı sıra bir çeşit eğiticilik görevi yapar. Örneğin Musahip kardeşler rehber olmadan, Mürşid veya pirin huzuruna gelemezler..  

Pirin gidemediği veya pirin olmadığı yerde, Taliplerin manevi hizmetini bir nevi rehber yerine getirir ve sorumludur.. Peki bu rehber kişi nasıl seçilir; Mürşid veya Pir kendi taliplerine baş vurarak, kim rehber olabilir, kimi uygun görüyorsunuz diye sorar. Talipler, ehli olan, adaletli olan, tarasız, hakk yoluna, itikatına bağlı buldukları ehil olan kişiyi dedeye önerirler. Dede de o kişiyi onayladıktan sonra rehberlik görevini kendisine verir.  

Rehber olacak kişi, verdiği ikrar hakkı ve ikrara bağlı kalacağına dair kurbanını keser ve bir cem töreni yapılır. Rehber olacak kişi pir huzurunda dara gelerek; zengin-fakir kimseyi ayırmayacağına ve herkese eşit davranacağına, muamele yapacağına, herkesi bir tutacağına, halkın huzurunda ikrar (yemin, söz) vererek pire niyaz olur.  

Rehber, pir veya mürşidin bir daha ki görgüye gelinceye kadar olan biteni not alır, pir geldiğinde, piri olan bitenler hakkında bilgilendirir. Pir, cem cemaat yaparak onlan sorunlar Hakk meydanında sorgu sual edilerek görgüden geçirir. Pir, sorunları hal ederek bozulan toplum nizamını, düzenini tekrardan düzeltilmiş bir hale getirir..
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...