Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Din istismarından kurtulmak, gerçek bir din eğitimi ile mümkündür...Din istismarından kurtulmak, gerçek bir din eğitimi ile mümkündür...
Günümüzde aklın kabul ettiği ne varsa maddiyat boyutunda görülüyor ve öylece de değerlendiriliyor. İnsanların maneviyat boyutu ile alakalı olan din, tamamen çıkar amaçlı olmuştur. Hal böyle olunca da manevi değerlerin yerine çıkar ve menfaat esas hale getirilmiş olması, insani ilişkiler tamamen bireysel çıkara dayalıdır. Dolayısıyla atılan her adım çıkar, menfaat hesabı yapılarak atılmaktadır. Bu yaklaşım, yüzeysel yaşamı öne çıkarmıştır. 

Insanların gerçek anlamda dini bilgilere sahip olmamakla beraber manasına da eremediklerinden ötürü din siyasal boyuta indirilmiş, Allah’ı kendi çıkarlarına alet etmiş ve belli mevkilere gelmek için basamak edilmiştir. 

Din tücarlarının en büyük fitnesi insanların gerçek dini öğrenmelerini istemezler çünkü dini bilgiye sahip olan bir kişiyi kandıramıyacaklardır, kendi pis amellerine alet edemiyeceklerdir.  

Birilerinin dayattığı gibi dini bilgiler, sadece peygamber Hz.Muhammed’in hayat bilgilerini bilmek vee Kur’an-ı ezbere okumayı öğrenmekten ibaret değildir. Peygamberlerin birbirinden farklı yaşam tarzları olduğu gibi kainattaki bütün insanların da kendilerine has yaşam tarzları ve ilkeleri vardır. 

Olgunluk mertebesine ulaşmak, eğitim ile mümkündür. Eğitim, arzu ettiğimiz yaşamın koşullarını yaratma sürecidir. Insanlık alemine faydalı olan insanlar kendini ilim, bilim ve irfan eğitimi ile olgun hale getirmiş insanlardır.  Cehaletin karanlığına ışık olabilen yine ilim, bilim ve irfan ile olgunlaşmış insanlardır. 

* Din istismarından kurtulmak için, insanların dini bilgi ile donanması gerekir.
* Din adına estirilen terör ve anarşi önlenir,
* Dünyadaki insanlara din, dil, ırk, mezhep, vs. bakmadan insanları kucaklamak mümkün olacaktır.
* Kin, nefret, düşmanlık yerine; Dostluk, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü tohumları yeşillenecektir.  

Aleviler olarak, karşı ve taraftar olduğumuz ilkeler...
Karşı olduğumuz ilkeler...
* Din tücarlığına karşıyız,
* Din adına insanların boğazlanmasına karşıyız,
* Allah adına yapılan cihata karşıyız,
* Şekilci ibadetlere karşıyız,
* Haremlik-selamlık anlayışına karşıyız,
* Kendi anlayışı dışında olanları hor ve başka görme anlayışına karşıyız,
* Birilerinin örf adet ve algılamalarını din esasları olarak ınsanlara dayatılmasına karşıyız,
* Din adı altında yapılan milliyetçiliğe karşıyız,
* Din adına yapılan her türlü şiddete karşıyız,
* Din adına toptan radikalcılığa karşıyız,
* Çocukların ilkel çağ anlayşına mahküm edilmelerine karşıyız,
* Esirgeyici, bağışlayıcı olan Allah’ı korku mekanizması yapılmasına karşıyız.
* Dünya amacına kullanmak için dinin istismar edilmesine karşıyız, 

Taraftar olduğumuz ilkeler...
* Din, manevi ahlak ana yasası olarak kabul edilmesinden yanayız,
* Din ve insanın barışık olmasından yanayız ve
* Dinin, insanların manevi ahlaki eğitiminden yanayız. 

Insanların ruhen sağlıklı ve mutlu olabilmesi için kendini, sürekli yenilemesi gerekiyor. Bu yenilik, hür irade ve akıl ile mümkündür. Kendi aklını kullanmayan, kendi hür iradesi ile hareket etmeyen insanlar, köledirler. Köleler kendi istediklerini değil, efendilerinin istediklerini yapmak zorundadırlar dolayısıyla kendilerini geliştiremezler.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...