Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilik’te, müsahiplik erkanı…


Alevilik’te, müsahiplik erkanı…
Alevilik’te müsahiplik, iki evli kişinin kan kardeşliği dışında oluşan manevi yol kardeşliğidir.

Müsahiplik ikrarı verilmeden önce, aday olabilecek kişileri belirlenirler. Bu istek, daha sonra yol önderi pire aşikar edilir.
 

Pirin direktifi doğrultusunda, gözetim altında olmak üzere bir yıllık sürede müsahiplik kurallarına bağlı yaşamlarını sürdürürler. Bu süre, müsahiplik kurallarına bağlı kalınıp kalınmayacağını anlamak içindir. Bu durum netlik kazandıktan sonra, ikrar verme kararı alınır. Karar verildikten sonra, görgü cemi ile tasdik edilir.

Müsahiplik, Alevilerde yol kardeşliği anlamında kullanılır. Bu kardeşlik “kan kardeşliği”, “kan yolu ile akrabalık” dışında kurulan tamamen gönül rızalığına dayalı sosyal ve toplumsal bir akrabalıktır. “Kan bağına” dayanan “akrabalık” bir anlamda zorunlu akrabalık iken, bu türde ki akrabalık tamamen gönüllülük esasına dayalı bir akrabalıktır.

Alevi inancına göre, evli olan her alevi, kendi kişiliğine denk düşecek bir Aleviyi inançsal tabanda kardeş edinir. Bu kardeşlik aynı zamanda Ahiret kardeşliğidir. Öz kardeşlikten de ağır olan bu yol kardeşliği, Alevi yolunda bir zorunluluktur. Musahip olma yada musahiplik kurumu; Alevilikte ilk toplumsal dayanışma biçimidir. Bu dayanışma biçiminin özünde sahiplenme, sahip çıkma veya koruma amacı yatmaktadır.   

Yol kardeşliğinde, her iki taraf birbirlerinin hatasından ve sevabından sorumludur. Namus dışında herşey ortaktır yani kurulan bu kardeşlik, toplumsal sorumluluk ve paylaşım acısından kan kardeşliğinden daha kapsayıcı ve sorumluluk gerektiren bir işleve sahiptir.  

Kan kardeşleri arasındaki ilişkide cüzdanlar ayrıdır fakat yol kardeşliğinde cüzdanlar aynıdır. Ayrı düşünmek, en büyük zaaf sayılır.  

Sonuç itibariyle müsahiplik ikrarı, Görgü Ceminde toplumun huzurunda-şahidliğide yerine getirilir. 

Görgü cemindeki katılımcılar bir anlamda ikrarbend olmuş ve aynı zamanda yola girmiş olanlardır. Görgü cemlerinde her şey daha disiplinli ve kuralcıdır. Musahip olmayanlar, bu ceme alınmazlar.
Aşk ile, Kal-u Bela ikrarının demine Huu…  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...