Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Eyvallah, Allah eyvallah kelime anlamları.

Eyvallah, Allah eyvallah kelime anlamları.
„Eyvallah“ kelimesi; Günlük yaşantıda ve tasavvuf ilminde sıkca rastladığımız bir söz ifadesi, hitabıdır. Ve çok farklı manalar yüklenmiştir. Yemin, tasdik etmeyi ifade eden bir sözdür, tabirdir. Dolayısiyle manasına varıp ne zaman ve nerede kullanıldığına dikkat etmek gerekir. 

Tasavvuf ilminde; Allah’ın rızasiyle, müsadesiyle, isteğiyle, izniyle, himmetiyle gibi anlamlara gelen bir seslenme, hitap sözüdür.  

Alevilerde eyvallah sözü, Allah eyvallah olarak ifade edilir. Ve bu ifade; Genelde Allah isminin geçtiği Hakk Muhammed Ali muhabbetlerinde, sohbetlerinde kullanırlar; Teslim olmayı, kabullenmeyi, memnuniyeti, onaylamayı, teslimiyet anlamında kullanılır. Altını çizerek söyleyelim ki, burdaki teslimiyet; Mecburiyetten kaynaklanmamakla beraber aşık, maşukuna olan muhabbetinden kaynaklanan bir teslimiyettir.  

Dolayısiyle Hakk Muhammed Ali muhabbetlerinde; Hakk kelamı, Muhammed Ali, Ehli Beyt, On Iki Imam, evliya ve enbiyalar zikredildiğinden dolayı, büyük bir saygıyi ifade etmektedir. 

Günlük yaşantıda ise; Teşekür ederim, evet, öyle olsun, sağol, katılıyorum, kabül ediyorum, kabulümdür, vs. gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
=Seyyid Hakkı=


 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...