Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Aleviler, yol sürer erkan gözetir...


Aleviler, yol sürer erkan gözetir...     
Yol, sıradan bir niteleme değildir bir inanç sistemini ifade etmektedir. Inanç sistemi ise, insanların manevi ahlakın dünyevi anayasasıdır. Uyulması ve eksiksizce yerine getirilmesi gereken kural ile kaydeleri vardır. Dolayısıyla günlük hayat pratiğinde, yaşanılan kayde ve kuralların doğrultusunda Hakk ile hakikate götüren hidayetin faktörleridir. 

Yol nedir?
Yol, doğuş noktasından Hakk’a göç noktasına kadar ki yaşam sürecidir. Bu zaman süreci inanç, ibadet, usul, düzen, adet, kültür, gelenek, görenek, vs. olgularının tümüdür. Dolayısıyla insanoğlu, bu olgulara göre kendi manevi hayat tarzını geliştirip yapılandırmıştır.  

Yol süreği nedir?
Yaşam sürecinde, insanların olgunlaşması doğrultusunda akıl ile mantık neticesinde elde edilen güzel değerlerin tümüdür.  

Bu güzel değerler, ilke haline getirilmiş ve bu ilkeler, manevi anlamda insanların ortak manevi değerleri olmuştur. Bu manevi değerlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan araç ise, yoldur. 

Aklın olgunlaşmasıyla birlikte elbetteki yaşamın kalitesi ve yöntemi de değişmektedir. Dolayısıyla insanların aklı olgunlaştıkça, insani değerler de olgunlaşır. Bu süreç içerisinde ister istemez insanlar yaşadıkları çağın ilim irfanına uygun kendini yenilemeli ve güncelleştirmelidir. 

Erkan nedir?
Bir inancın, yolun, pratik ve teorik olarak temel esasları olan kayde ve kralların tümüdür.
Bu esaslar cem erkanları, nikah erkanı, darda indirme erkanı, ikrar verme erkanı, dar erkanı, on iki hizmet, vs. vs… 

Erkan gözetmek nedir?
Bir toplumun manevi değerlerine uymak, uygulamak veya yerine getirme haline erkan gözetmek denilir. Çünkü erkan toplumun yaşam felsefesini, tarzını ve yöntemini yansıtma halidir. 

Diğer bir deyimle erkan, manevi ahlak kurallarıdır. Toplumsal bir yaşama sahip olan insanların kendisine, ailesine, çevresine, toplumuna, vs. karşı bir bütün olarak yaradılışına uygun uyması gereken hal ve davranışlardır. 

Sonuçta akıl ve matık kudretiyle, yolunu yol halini hal eylemektir.
Aşk ile, yolunu yol halini hal edenlerin demine Huu… 
 

Alevi yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...