Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Can içinde can olmak, can ve can gözü manaları…


Can içinde can olmak, can ve can gözü manaları…
Cemevi kapısından içeri girince kimlik, makam, rütbe, zengin, fakir, feodal ilişkiler, akrabalık ilişkiler, aşiretcilik, hemşericilik, hatır işi ve taraf tutmak yoktur. Sadece can ve canlar vardır.
 

Ister memurluk yap ister ticaret,
Ister mühendis ol saray imar et,
Hayat şu dört kelimeden ibaret,
Birlik beraberlik dostluk kardeşlik.
Aşık Gürkani
 

Can ve canların olduğu yerde muhabbet, sevgi-saygı, doğruluk, hakikat vardır. Yani can içinde can, olmak vardır. 

Yokları var eden Ilahi kudret,
Ancak yardım ondan umulur medet.
Derdi olan ile edelim sohbet,
Düşeni kaldıran eldir muhabbet.

Tuncay Akdeniz
 

Can içinde can olunca, ikilik aradan kalkar ve gönüller birbirinden razı olur. Dolayısıyla kul kuldan razı olursa, Allah’ta kullarından razı olur. 

Can olanlar cana versin selamı,
Kul kuldan olur, Hakk‘ta kuldan razı,
Diller Hakk‘tan eyledik çe kelamı,
Kul kuldan olur, Hakk‘ta kuldan razı.
Turgut Süslü
 

Selam olsun, can içinde can olanlara Gönlünde kin ve kibir tutmayanlara. 

Can hitabı manası...
Canlı varlıklarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık, ilahi güç/kuvvet. Yani insanın kendi varlığı, özü anlamındadır. Inanç manasında ise, yol kardeşi demektir.
 

Alevi inancında, herşey insan içindir yani insanın gönül kabesi yine insandır ve sonuçta bizler de Allah’ın zahiride/yeryüzünde birer yansıması olduğumuz için insana değer verdiğimiz zaman, Allah’ı yüceltmiş oluruz. Burdaki can kavramı, buradan gelmektedir. Yani her canlı, kendi özünde “can”dır. 

Can cana can için,
Canı canandan ister.
Her can, can ile yanmak için,
Canandan cehennem ister.
Yanan can kül olmadan,
Yine canandan medet ister.
Canan da yanar can ile,
Hem candan da beter,
Aşkın cehennemi sönmez,
Hep can ile cananı yakmak ister
Ama ille de her can,
Can cana can için,
Canı canandan ister.

Ahmet Çiçek
 

Aleviler, Muhammed Ali yolu içinde “ben”likten siyrilip birlik beraberliği yani “biz”, “yol kardeşliğini sembolize eden “can” hitabını birbirlerine kullanırlar. Cana, can olanlara selam olsun. 

Can gözü anlamı...
Batıni anlamda, kalp gözü demektir. Zahiri göz, nefistir ve batıni göz ise, Tevhid ilmidir.
 

Tevhid ilminine ulaşmış Insan-i Kamil’in nefis kapısı kapanır ve ilim kapısı açılır. Nefsin kapısı kapanıp, Ruh kapısı açıldığında irfaniyet sahibi olur ve kalp gözleri görmeye başlar.  

Nefis kapsından gelen cehalet ve zalimlik zihniyeti son bulmasıyla ruh kapısından gelen nurun kalbi aydınlatması ile birlikte can gözü devreye girmektedir.
Aşk ile, Kaml-i Insan mertebesine ulaşmış Erenlerin demine Huu..
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız; 
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...