Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilik, günümüze nasıl ve hangi kaynaklarla gelindi?Alevilik, günümüze nasıl ve hangi kaynaklarla gelindi?
Alevilik günümüze, „Yazılı“ ve „sözlü“ kaynaklarla gelinmiştir. Bu süreç içerisinde inancı uğruna serini veren hunharca yol erenleri, evlatları olmuştur. Dolayısiyle Anadolu’da hayat bulan Alevilik, hunharca masum insanların kanıyla harmanlanmıştır.

Yazılı kaynaklar;
1- Şahı Merdan Ali’nin Neçh-ül Belaga kitabı. (Kuran’ın-ı Kerim’in özetlenmiş hali.)
2- Imam Cafer-i Sadık Buyruğu, Şeyh Safi buyruğu, vs. (Muhammed Ali yolu’nun ilim ve irfanı, manevi yaşama dair gelenek ve görenekler yer almaktadır).
3- Hüsniye kitabı. (Abbasi halifesi Harun Reşid’in sarayında; Hüsniye ile Emevi yanlısı (sünni) alimler arasındaki Ehli Beyt tartışmasını konu edinen kitaptır).

4-  Pir Hünkar’ın Muhammed Ali yolunu anlatan Velayet Name ve Menkıbesi.
5- Şairler, yazarlar, tarihçiler, araştırmacılar, vs.

Hüsniye, Imam Cafer-i Sadık zamanında, Imam’ın evinde kendisine hizmet eden bir zattır.
Ve aynı zamanda Imam Cafer-i Sadık’ın eğitimini, bilgisini, ilm ve irfanını öğrenerek, zamanın ünlü bilginleriyle ve bunların içerisinden dünyaca tanınan dini ulema Ibrahim bin Halit olmak üzere; Ehl-i Beyt’in inancını ve haklılığını savunmuştur. Bu vesileyle kendisini bilgi ve birikim açısından Ehli Beyt’in haklılığını savunacak bir şahsiyete sahip olduğunu da ispatlamıştır. 

Hüsniye, Imam Cafer-i Sadık’ın şehit edilmesinden sonra, zamanın halifesi Harun Reşid’ten; Imam cafer-i Sadık ve diğer Ehli Beyt şehitlerinin intikamını almak adına ve bunu da Harun Reşid’in sarayında, onun emevi inanç dayanaklarnı çürüterek, Ehl-i Beyt’in haklılığını kanıtlamaya karar verir. Nitekim Hüsniye, Harun Reşid’in huzurunda dönemin uleması ve önemli din bilginleriyle tartışarak, Ehl-i Beyt haklılığını kaynaklariyle ortaya koyar. 

Hüsniye, Ehl-i Beyt’e tartışılmaz bağlılığını; Sahip olduğu bilgi ile ortaya koyup, Ehli Beyt düşmanlarını yenilgiye uğratarak, Ehli Beyt inancını hayata geçmesini sağlamıştır. Ehlibeyt inanç esasları karşısında; Halife Harun Reşid, diğer emevi(sünni) din bilginlerinin asılsız ve temelsiz inanç bilgileri de çürütülmüştür.

Hüsniye ile Harun Reşid’in önerdiği emevi din alimleri arasında yapılan bu tartışma; Ehli Beyt gönül dostlarına klavuzluk yapmış ve karanlığa da ışık tutmuştur. 

Sözlü kaynaklar ise;
Ulu Ozanlar’dır. Aleviliğin günümüze taşınmasında büyük payı olan Ulu Ozanlar’ımız; Allah’ın ilahi kelamı olan Kuan-ı Kerim’i, şiirlerinde, deyişlerinde, ağıtlarında; En sade ve anlaşır dilden özetliyerek, tecrübe ederek insanlara ulaştırmış, aktarmış ve insanların mazlumiyet içinde, riyasızca inanç ve ibadetlerini yapmaları sağlanmıştır. Ulu Ozanlar’ımızın bu kutsal çizgisi günümüzde, diğer yol ozanlarınca devam edilmektedir. 

Sonuç itibariyle yazılı ve sözlü kaynaklarda, anlatılan Alevilik; Muhammed Ali ve On Iki Imam, yoludur. Hz.Muhammed ile sonlanan peygamberlik, dini önderlik Velayet makamı ile devam etmiştir. Velayet makamı, Hakk’a giden manevi yolda; Insanlara yol göstermekle, bireysel-toplumsal adaleti sağlamakla, kısacası taliplerin bir bütün olarak ikararında durmalarını sağlamakla yükümlüdür.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii
*******************************************************

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...