Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilik, günümüze nasıl ve hangi kaynaklarla gelindi?


Alevilik, günümüze nasıl ve hangi kaynaklarla gelindi?
Alevilik günümüze, „Yazılı“ ve „sözlü“ kaynaklarla gelinmiştir. Bu süreç içerisinde inancı uğruna serini veren hunharca yol erenleri, evlatları olmuştur. Dolayısıyla Anadolu’da hayat bulan Alevilik, hunharca masum insanların kanıyla harmanlanmıştır.

Hz.Muhammed Mustafa; „Size iki emanet bırakıyorum” buyurmuştur.
Birincisi Ehli Beyt ve ikincisi, Allah’ın kelamı olan Kur’an-dır.
Bu ıki emanet, yolun teminatıdır yani uyulması gereken asıl ilkedir. 

Diğer yazılı kaynaklar…
1- Şahı Merdan Ali’nin Neçh-ül Belaga kitabı. Yani Kur’an-ı Kerim’in özetlenmiş hali.
2- Imam Cafer-i Sadık Buyruğu, Şeyh Safi buyruğu, vs.Buyruklarda Muhammed Ali yolu’nun ilim irfanı, manevi yaşama dair gelenek ve görenekler yer almaktadır.
3- Hüsniye kitabı. Abbasi halifesi Harun Reşid’in sarayında; Hüsniye ile Emevi yanlısı diğer bir deyimle sünni alimleri arasındaki Ehli Beyt tartışmasını konu edinen kitaptır.
4- Pir Hünkar’ın Muhammed Ali yolunu anlatan Velayetname ve Menkıbesi ve
5- Muhammed Ali yoluna gönül vermiş şairler, yazarlar, tarihçiler, araştırmacılar, vs.

Hüsniye, Imam Cafer-i Sadık zamanında, Imam’ın evinde kendisine hizmet eden bir zattır. Ve aynı zamanda Imam Cafer-i Sadık’ın eğitimini, bilgisini, ilm ve irfanını öğrenerek, zamanın ünlü bilginleriyle ve bunların içerisinden dünyaca tanınan dini ulema Ibrahim bin Halit olmak üzere; Ehli Beyt’in inancını ve haklılığını savunmuştur.
Bu vesileyle kendisini bilgi ve birikim açısından Ehli Beyt’in haklılığını savunacak bir şahsiyete sahip olduğunu da ispatlamıştır. 

Hüsniye, Imam Cafer-i Sadık’ın şehit edilmesinden sonra, zamanın halifesi Harun Reşid’ten; Imam cafer-i Sadık ve diğer Ehli Beyt şehitlerinin intikamını almak adına ve bunu da Harun Reşid’in sarayında, onun emevi inanç dayanaklarnı çürüterek, Ehli Beyt’in haklılığını kanıtlamaya karar verir. Nitekim Hüsniye, Harun Reşid’in huzurunda dönemin uleması ve önemli din bilginleriyle tartışarak, Ehli Beyt haklılığını kaynaklariyle ortaya koyar. 

Hüsniye, Ehli Beyt’e tartışılmaz bağlılığını; Sahip olduğu bilgi ile ortaya koyup, Ehli Beyt düşmanlarını yenilgiye uğratarak, Ehli Beyt inancını hayata geçmesini sağlamıştır. Ehli Beyt inanç esasları karşısında; Halife Harun Reşid, diğer emevi yani sünni din bilginlerinin asılsız ve temelsiz inanç bilgileri de çürütülmüştür.

Hüsniye ile Harun Reşid’in önerdiği emevi din alimleri arasında yapılan bu tartışma; Ehli Beyt gönül dostlarına klavuzluk yapmış ve karanlığa da ışık tutmuştur. 

Sözlü kaynaklar…
Ulu Ozanlardır. Aleviliğin günümüze taşınmasında büyük payı olan Ulu Ozanlarımız; Allah’ın ilahi kelamı olan Kur‘an-ı Kerim’i, şiirlerinde, deyişlerinde, ağıtlarında; En sade ve anlaşır dilden özetliyerek, tecrübe ederek insanlara ulaştırmış, aktarmış ve insanların mazlumiyet içinde, riyasızca inanç ve ibadetlerini yapmaları sağlanmıştır. Ulu Ozanlarımızın bu kutsal çizgisi günümüzde, diğer yol ozanlarınca devam edilmektedir. 

Sonuç itibariyle yazılı ve sözlü kaynaklarda, anlatılan Alevilik; Muhammed Ali ve On Iki Imam, yoludur. Hz.Muhammed Mustafa‘yla sonlanan peygamberlik, dini önderlik Velayet makamı ile devam etmiştir. 

Velayet makamı, Hakk’a giden manevi yolda; Insanlara yol göstermekle, bireysel-toplumsal adaleti sağlamakla, kısacası taliplerin bir bütün olarak ikararında durmalarını sağlamakla yükümlüdür.
Allah eyvallah, Ilim muhabbetiyle kalın…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...