Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi, doğulur mu yoksa olunur mu?


Alevi, doğulur mu yoksa olunur mu?
Alevi doğmak başka, olmak başka.


Alevi olmak veya kendine Aleviyim diye bilmek için, önce ikrar verilmesi gerekir. Çünkü Muhammed Ali yolu ikrar yoludur, ikrar üzerine kurulmuştur. Dolayısiyle Muhammed Ali yolu; Insanlık yoludur, erdemli-Kamil Insan olma yoludur yani bir insanın manevi olarak yeniden doğması demektir. 

Alevi olmak isteyen veya kendine Aleviyim diyen bir can, erdemli insan olmaya adayım demektir. Erdemli insan olmak içinde önce nefsi beklentilerden uzak insani değerlere sahip çıkmak demektir. Alevi-erdemli insan olmak isteyen bir can, eline diline beline sahip olması gerekir ve yola verilen ikrar da budur. 

Ikrar; söz vermek, yemin etmek, biat etmektir, akttır. Alevilikte verilen ikrar; Allah’ın birliğine, Hz.Muhammed’in peygamberliğine ve Şahı Merdan Ali’nin Veliahtlığına itaat etmektir. Ehl-i Beyt’e muhabbet ve Mürşid, Pir, Rehber buyruğuna riayet etme sözüdür. Verilen ikrar bilerek ve gönülden olmalıdır.  

Daha sonra üç sünnet yedi farz ilkelerine bağlı kalınmalı ve daha sonra da bu ikrarını tevella ve teberra ile mühürlemesi gerekir. O ışık doğrultusunda, ikrar verip ikrarına bağlı olan her bir insan Alevidir. 

Alevilik, Muhammed Ali’dir; Yola talip olmayı bilmektir,
Alevilik, Imam Hüseyin’dir; Yezid’e lanet demeyi bilmektir,
Alevilik, Insanlık onurudur; Imam Hüseyin olmayı bilmektir,
Alevilik, duruştur; Zalime karşı durmayı bilmektir,
Alevilik, haktır, hukuktur; Adil olmayı bilmektir,
Alevilik, onurdur; Taşımayı bilmektir,
Alevilik, mücadeledir-bedel ödemedir; Kendini aşmayı bilmektir,
Alevilik, inançtır; Var olmayı bilmektir,
Alevilik, insanlığa servettir; Korumayı bilmektir,
Alevilik, Insanlığın asaletidir; Layık olmayı bilmektir,

Alevilik, çağdır; Çağa uymayı bilmektir,
Alevilik, insanlığın özüdür; Öze varmayı bilmektir,
Alevilik, ariflik, irfanlıktır; Edepli erkanlı olmayı bilmektir,
Alevilik, ikrardır, sözdür; Bağlı kalmayı bilmektir,
Alevilik, insanlığın onurudur; Sahip çıkmayı bilmektir,
Alevilik, insanım diyebilmektir; Demeyi bilmektir,

Alevilik, insanlıktır; Sevmeyi bilmektir,
Alevilik, gönüldür; Gönüllere girmeyi bilmektir,
Alevilik, emektir; Saygılı olmayı bilmektir,
Alevilik, can demektir; Kadın ve erkeği, aynı nazarda görmeyi bilmektir. 

Şahı Merdan Ali; “Belimden düşen değil, yolumu süren bendendir” demiştir. Verilen mesaj; Belden gelmiş biri olsa dahi eğer; İkrarına, eline diline beline sahip değilse, 4 Kapı 40 Makam kapılarından nasibini almamış ise yani kısacası ikrarsız ve yolun ilin irfanından haberi olmayan bir kişi, Alevi değildir. 

Alevi inancında, eline diline beline sahip olmak demek, 4 Kapı 40 Makam’dan nasibini almak demektir. Bu evrelerden-aşamalardan geçmek için, önce Pir kapısına yani ikrar kapısına varmak gerekir.  

Alevi anne ve babadan doğan bir kişi olsa dahi eğer ikrarına sahip değilse, o kişi Alevi değildir yani yol düşkünüdür, yoldan sapmış demektir. Çünkü ikrar, Alevi inancının temelidir. Bu da şu demektir Muhammed Ali yolunda, herkesin ikrar vermesi gerekiyor; El ele el Hakk’a.  

Dolayısiyle Muhammed Ali yolunda ikarar veme ilkesi olduğu için, belden gelme zorunluluğu yoktur. Din Evrenseldir, belli bir ırka, millete veya nesle mahsus değildir. Bu sebepten ötürü ırk seçilmez doğulur fakat inanç tercih olayıdır, doğru kabul buyurduğu dine geçebilir. 

Sonuç itibariyle Alevi inancında; Seyyid olunmaz, doğulur fakat Alevi doğulmaz, olunur. Dolayısiyle Seyyid, doğmadan pir olunmaz ve ikrar verilmeden Alevi olunmaz.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...