Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Cem erkanı, anlamı ve Cemevi...


Cem erkanı, anlamı ve Cemevi...
Erkan anlamı; Inançsal boyutta yolun rükünleri, esasları, temel kayde ve kurallarının yerine getirildiği ibadetin kısımlarıdır. 

Cem erkanı ise, on iki hizmetin yerine getirilmesinden oluşan kutsal bir ibadet halidir. Cem erkanında inancın temeli olan Kırklar cemi başta olmakla birlikte tarihte yaşanmış Kerbela katliamı, On Iki Imamlara, yol evlatlarına yapılmış olan her türlü katliamları, haksızlıkları anmak ve anısına Şah Hatayi, Pir Sultan Abdal, diğer Ulu Ozanlardan deyişler, duaz-ı imamlar, nefesler söylenir. Bu nefesler eşliğinde miraclama ile semah rituelleri de yerine getirilir. Aynı zamanda yola verilen ikrar tazelenir, lokma ile niyazlar dağıtılır, dargınlıklar giderilir, toplum arasındaki adaletsizlik giderilerek tekrardan gönüller birlenmiş olur.     

Dolayısıyla Aleviliği bütün yönleriyle anlamak, Cem erkanını anlamaktan geçer.
Cem, kelime anlamı olarak birleşme, birlik olma, bir araya gelme yani birlenme anlamına gelmektedir. 

Alevi inancında, ibadet için cem olma veya bir araya gelme pençeresinden bakıldığı zaman, bütünleşmek ve bir olma anlamında kullanılır. 

Cem erkanında yapılan her rituelin, her sözün; Inançsal, kültürel ve toplumsal boyutta, sembolik anlamları vardır. 

Cemevi…
* Alevilerin ibadet evidir.
* Nefsani ve dünyevi beklentilerden arınıp pak olma meydanıdır.
* Ilim, irfan öğrenme ve Edep, erkana bürünme meydanıdır.
* Özünü dara çekme, kötü alışkanlıklardan arınma meydanıdır.
* Razılık ve rızalık meydanıdır.
* Kal-u Bela ikrarının, alınıp ve tazelendiği meydandır.
* Insanlık değerlerine sahip çıkmak ve ortak kararlar alma meydanıdır.
* Sorgu, sual, yargılama yani dar meydanıdır.
* Ölmeden evvel ölmenin meydanıdır.
* Kamil ve Ariflerin, muhabbet meydanıdır.
* Arınma ve arıtma meydanıdır.
* Sahiplenme ve paylaşma meydanıdır.
* Hakk Muhammed Ali yolunun hizmet meydanıdır.
* Kuli le köle, efendi ile beyin, rütbe ile makamların yok olduğu meydandır.
* Özgürlüğün, eşitliğin, sevginin, muhabbetin meydanıdır.
* Dörk Kapı Kırk Makam öğretisinin nuruyla aydınlanan meydandır. Vs. vs. vs.
Tüm bunların kaynağı, Kırklar cemidir. 

Alevi inancı, cemsiz düşünülemez. Alevilerin yaşamı, bir bütün olarak cem erkanı ile iç içedir. Cemevi kurumu ise; Insanların ikrar verip yola talip olduğu, erkan görüldüğü ve sorgulandığı inanç kurumudur. 

Dört Kapı Kırk Makam öğretisiyle ham ervahlıktan kemalete, olgunluğa, erdemliğe vararak insanın kendindeki iyi niyetini ve kutsal gücünü öne çıkarması için gerekli arınmayı gerçekleştirmektir. Gerçekleşmesi gereken insanın kendi özüne yönelmesi, özündeki Hakk ve hakikatle bütünleşip, birlenmesidir.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...