Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Bozatlı Hızır’ın, batıni boyutu…


Bozatlı Hızır’ın, batıni boyutu…
Yetiş carımıza ya Bozatlı Hızır! Medet, mürvet ya Şahı Merdan Ali!
Bozatlı Hızır, zahiri inanç boyutunda; Zor durumda kalanların yardımına koşan, kalbi temiz, iyilik sever insanlara daima yardım edendir. Uğradığı yerlere bolluk ve bereket dağıtıp insanların dileklerini yerine getirendir. Dertlilerin derdine derman, hastalara ise şifa verendir.
 

Bozatlı Hızır, maddi ve manevi olarak nefsi emarelerden tümden arınmış Dört kapı’nın son makamı olan Sırr-ı Hakikat kapısına ulaşarak Allah’ın katında iki cihan yani zahir ve batıni ilme sahip bir Nebiullah, Kamilullah, bir Veliullah olmuştur. 

Diğer bir deyimle, Şahı Merdan Ali’nin kendisidir. Aynı zamanda Şahı Merdan Ali’nin, insanlara anında yardımcı olması için gönderdiği yanıbaşımızdaki manevi temsilcisi olduğu inancıdır. 

Burada ki kurtarıcı, yardımcı, koruyucu, gözcü, vs. sıfatındaki Bozatlı Hızır, batıni boyutta insanların kendi manevi akıl gücüdür. Yani her insan kendi Hızırıdır, birbirinin Hızırıdır. Diğer bir deyimle olgunlaşan aklın manevi gücüdür. 

Bozatın üstünde yaşlı bir Erenin gelip insanlara bir bir yardımcı olacak, onları kurtaracak, koruyacak, sahiplenecek, gözetecek değildir. Tüm bunların olması mümkündür ve bunu mümkün kılan da insanların kendileridir. Tabii ki her çağın Bozatlı Hızırı veya Hızırları olmuştur. Bugün de olacak ve yarın da olmaya devam edecektir. 

Günümüzde Bozatlı Hızır, yaşamın mimarı olmaktır. Mimarlık düşünen, hazırlayan, uygulayan, yapan ve sahip çıkandır. 

Çağımızda ki batıni Bozatlı Hızır inancı, insanlar birbirinin Hızırı olmalıdır…
Yani birbirinin;

* Elinden tutmasıdır,

* Yardımcısı olmasıdır,

* Koruyucusu olmasıdır,

* Gözcüsü olmasıdır,

* Imdadına koşmasıdır,

* Sıkıntını gidermesidir,
* Umudu olmasıdır,

* Dar ve zor günlerinde yanı başında hazır-nazır olmasıdır,

* Maddi ve manevi desteğini eksik etmemesidir. Vs. vs.
 

Tüm bunların gerçekleşmesi için öncelikle insanlar kendi aklını, ilim irfanla olgulaştırmalı ve Bozatlı Hızır inancını, kendi aklında gerçekleştirmelidir. Olgunlaşan ve erdemleşen bir akıl, yanlış yerine doğru olanı yapar. Aklın manevi gücüyle doğrular yapıldığı zaman, Dünyada Bozatlı Hızır inancı gerçekleşebilir. 

Aleviler, Bozatlı Hızır’ı misafirle ve misafiri de Şahı Merdan Ali ile bir tutmuşlardır. Dikkat edilirse beşer insan, Ledün ilmine sahip olan Bozatlı Hızır makamına çıkarılmıştır. Bunun manası; Beşer insan, Bozatlı Hızır hizmetine talip olabilmesi için, Şahı Merdan Ali’nin ilmine talip olması ve O’nun ilmiyle kendini olgunlaştırıp erdemliğe erişmesi gerekiyor. 

Yukada da belirttiğmiz gibi insanlar, birbirinin hızır olmalıdır ve bunun için de aklın olgunlğu söz konusudur. 

Dolayısıyla iyi bir yaşamın sırrı, insan ve insanların her halükarda birbirinin Bozatlı Hızır’ı olmalıdır. Eğer birey ile bireyler, bu inancı kendi aklında gerçekleştirirlerse o zaman Bozatlı Hızır her dem yanı başımızda hazır ve nazır olacaktır. 

Hakk ile hakikat aşkına, Muhammed Ali aşkına, yol aşkına, Pir aşkına, ilmi muhabbet aşkına, Bozatlı Hızır yardımcımız olsun.
Allah Allah. Aşk ile, Bozatlı Hızır demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından, 
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...