Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilikte kadın, kadının konumu ve yeri...


Alevilikte kadın, kadının konumu ve yeri...
Kadın, Allah’ın insanoğluna en kutsal hediyesidir. Selam olsun, insanoğlunun anasına.
Öncelikle şunu belirtelim ki, ne yazık ki her toplumda kadının öyle veya böyle ezildiğine, sömürüldüğüne, çile çektiğine, vs. ve hatta sıradan dünya malıymış gibi gören taoplumlara dahi rastlamak mümkündür. Bu durum insanlık açısında, üzücü ve utanç vericidir.  

Kadın, Kubbeyi rahman makamının sahibidir. Aynı zamanda yaratıcı sıfatına sahiptir. Çünkü kadın yaratandır, doyurandır, sevgidir, sevendir, muhabbettir, şefkalidir, merhametlidir, sabırlıdır, sineye çekendir, gözleyendir, gözetendir, besleyendir, can verendir, toprak anadır, insanoğlunun anasıdır ve kainattaki mevcudata rahmettir.  

Kadın rahimdir, erkek rahmandır. Dolayısıyla kadın, insandır ve erkek ise, insanoğludur. 

Seyyid Hakkı der ki, bizim nazarımızda;
* Peygamber ve alimleri doğurandır kadın,
* Cana can katan ve cana yar olandır kadın,
* Dünyamızı elinin üstünde tutandır kadın,
* Muhabbette, mücadelede, üretimde kadın,
* Anamdır, yarimdir hem de bacımdır kadın,
* Tek kelimeyle, Evrenin anasıdır kadın. 

Alevi inancıda kadın ile erkek eşitliği, büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla ibadetlerinde haremlik selamlık diğer bir deyimle cinsiyet, ayrımı yoktur. Kırklar Cemi’nde 17’sinin kadın olması, cinsiyet ayrımının Hakk katında yeri olmadığının da en makbul örneğidir.  

Haremlik ve selamlık konusunda, bakalım Pir Hünkar ne demektedir…
Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde,
Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde,
Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok,
Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.
Pir Hünkar’ın deyimiyle neyi nasıl algılıyoruz veya nasıl algılamak istiyoruz anlayışıdır.

Dolayısıyla kadının erkekten farklı düşünmek yanlış olduğunu, kadın erkek hayatın her alanında bir olduğunu vurgulamıştır. Aksisi kişisel algılamadan öteye değildir.

Oysa ki Hakk kapısında, kadın erkek cinsiyet ayrımı yerine “can” diğer bir anlamıyla “insan” vardır. Çünkü insan ifadesinde, cinsiyet yoktur. 

Başka bir örnek…
Aleviler, inanç önderi olan Pir ve eşitini, bir tutarlar. Pirin olmadığı zamanlarda, Pirin eşiti gelen lokmaya dua verebiliyor. Tüm bunlara rağmen Alevi toplumu içinde de, kadını ikinci sınıf insanı görenler elbetteki vardırlar. 

Dünya kadınlarının bir bütün olarak özgürleşmesi oluşmadıkça; Gün geçtikçe dağ gibi gelişen gericiliğin egemenliği karşısında, akıl ve mantığın kabul edemiyeceği haksızlıklara, zulme, ezikliğe maruz kalacaklardır. 

Insanlıktan nasibini almamış bu gerici egemenliğin karşısında analarımız, kadınlarımız ve bacılarımız hak ettikleri yaşam biçimine öncelikle kendi mücadele ve çabalariyle sahip olmak zorundalar. Dolayısıyla insanlıktan nasibini almış, kendisine insanım diyen her kes dayanışma içinde olmak zorundadır. 

Dolayısıyla Alevi inancında kadının konumu nettir...
Alevilerin, kadın erkek diye bir sorunları yoktur çünkü aynı nurdan yaratılmışlardır. 

Örneklersek...
Hz.Muhammed Mustafa...
Fatma benim anamdır, buyurmuştur. Kadının insan anası olduğunu ve peygamberleri de kadın doğurmuştur mesajı vermiştir. 

Ve yine Hz.Muhammed Mustafa...
Araplar, kız çocuklarını didi diri toprağa gömmelerini yasaklamasiyle yine kadının yüceliğini anlatmaktadır. 

Şahı Merdan Ali...
Kadının hayırlısı sevgi dolu, doğurgan olanıdır.“ Ve yine
Kadına saygılı ola çünkü o, insanoğlunun anasıdır, buyurmuştur.  

Ulu Ozan, Pir Sultan Abdal...
Gel benim ey güzel selvi çınarım,
Yüreğime bir od düştü yanarım,
Kıblem sensin, yüzüm sana dönerim,
Mihrabımdır kaşlarının arası.
Burda da gördüğümüz gibi Kadın kabe edilmiştir. 

Aşık Meluli…
Ta ezelden nur-i kandil, Fatıma anamızdır bil, demiştir. Fatma-tüz Zehra Ana dolayısıyla kadın klavuz, çerağ ve nur konumunu net ortaya koymuştur.

Halk ozanı, Neşet Ertaş…
Ulu arıyorsan analar ulu,
Sevmişiz gönülden olmuşuz kanlı,
Analar insandır biz insan oğlu,
Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost.

Seni beni kim getirdi cihana?
Her oğlu doğurmuştur bir ana,
Senin fikrin bozuk dostluk bahane,
Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost.
Bunun gibi daha nice örnekler verile bilinir. 

Alevi inancında zahiri alemde kadın erkek diye bir sıfat vardır fakat batıni alemde kadın erkek değil insan vardır. Alevi kadını ile erkeği hayatın her alanında birlik ve beraberlikteler; Ibadet erkanlarında, muhabbette, işte-güçte, yolda, sofrada, kültürel aktivelerde, müzikte, yani hayatın her alanında eşit haklara sahiptir. Bu Alevi insanının, inanç ve sosyal hayat duruşudur. 

Lakin Arap örf adetlerini yaşayan sünni kesimden etkilenmiş veya işine geleni alıp hayatına uygulayan Aleviler de vardır ve bunu inkar etmek mümkün değildir. Bu Alevi inanç ve sosyal yaşamıyla hiç bir alakası olmadığı gibi tamamen kişisel algılamalardır. 

Günümüzde şahit oluyoruz ki, kadına değer veren toplumlar; Gelişmiş, çağın medeniyetinden nasibini almış ve uygar toplum konumundadırlar. Çünkü kadının yüzü gülerse, insanlığın yüzü güler.
Aşk ile, Selam olsun, insanoğlunun anasına Huu... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV : https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz: 
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız; 
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç; 
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız; 
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...