Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerde, boy(gusül) abdesti ve haremlik, selamlık...Alevilerde, boy(gusül) abdesti ve haremlik, selamlık...
Alevilikte iki çeşit temizlik vardır...
Birincisi Bedenenin dış temizliği yani yapılması gereken sıhhi temizlik ve
Ikincisi ise, ruh temizliğidir. Asıl olan da ruh temizliğidir. 

Gusül yıkanmak, temizlenmek; Tepeden tırnağa kadar vücudun yıkanması, temizlenmesi anlamındadır yani banyo yapmaktır. Bu elbetteki bedenin hasatalıklardan, mikroplardan, kir ve pis kokulardan, vs. korunması için yapılması gereken sıhhi bir dış temizliktir. 

Yanlız en önemlisi olan ruh temizliğidir. Asıl kötülük, nerden başlar diye kendimize soracak olursak, tabii ki ruhta bașlar. Çünkü bedeni harekete geçiren, yapıp yaptıran ruhtur. O zaman ruhun temizlenmesi, kötülüklerden arınması gerekir.  

Ezelden eveli bir Hakk’ı bildik,
Hakk’dan nida geldi Hakk’a Hakk dedik.
Kırklar meydanında yunduk pak olduk,
Istemem Taharet yundumda geldim.
Şah Ismail Hatayi 

Cem erkanına girmeden önce evimizde bedenin dış temizliğini ve cem erkanında, Hakk meydanında, Pir huzurunda da ruh temizliğimizi yapıyoruz.  

Haremlik, selamlık…
Alevi inancinda kadın, aşağlanan bir varlık değildir. Tam tersine kadın, önemli bir yere sahiptir. Çünkü kadın, insanoğlunun anasıdır ve diğer bir deyimle toprak anadır; Yardır, yaratandır, doyurandır, sevendir, vs. Alevi inancında kadının yeri, tarifi ve konumu budur. Fakat birileri yolun disturuna uymuyorsa bu Alevi inancının suçu değildir, kişinin kendi nefsine yenilmesinden kaynaklanan bir durumdur. Bu gibi yanlışlıklar, yaklaşımlar cem erkanlarında dara çekilerek ruhun, kötü ahlak ve alışkanlıklardan arındırılıp paklanır.  

Konu hakkında, Pir Hünkar şöyle buyurmuştur...
Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde, 
Hakk’ın yaratığı, her şey yerli yerinde, 
Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok, 
Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.
Pir Hünkar 

Alevi inancında haremlik, selamlık yoktur. Cemevi kapısından içeri girildiği andan itibaren orada can vardır. Can sıfatında, cinsiyet yani erkek kadın sıfatı yoktur. Çünkü Cemevi kapısının dışı zahirdir ve iç tarafı ise, batındır.

Batın alemine girildiğinde, sıfat yok olur sadece ruhen var oluyorsunuz yani sıret vardır. Bilindiği gibi, ruhun da sıfatı yoktur.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...