Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Pir, Nikah erkanı müfredatı...Pir, Nikah erkanı müfredatı...
Hz.Muhammed Mustafa’dan himmet, Şahı Merdan Ali’den destur ola.

Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla ve O‘nun hüsnü rızası üzerine,

Sizin nikahınızı kılmak için burada bulunuyoruz canlar.

Şu anda Hakk divanında ve Irfan meydanındasınız.

Birbirinizle ikrarbend olacaksınız.
 

Sevgili Gelin adayı…
Allah’ın rızası üzerine,

Hz.Muhammed Mustafa’nın buyruğu üzerine,

Şahı Merdan Ali ile Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın ikrarı üzerine ve

Alevi yol süreği üzerine Hakk meydanında, Pir huzurunda, hazır bulunan toplumun şahitliğinde,

Hiç bir etki ile baskı altında kalmadan kendi arzu ve isteğiniz üzerine; Acı ile tatlı günlerinizi,

Hayatınızı paylaşmaya ve dertlerinize ortak olmak için ..............oğlu ............. eşitiniz olarak

Kabul ediyor musunuz?

Kabul ediyor musunuz?

Kabul ediyor musunuz?

Gelin adayı, Allah eyvallah. Istiyorum der.
  
Pir, Allah eyvallah canlar! 

Sevgili gelin şahidi ve Canlar!
Allah’ın rızası üzerine, Hz.Muhammed Mustafa’nın buyruğu üzerine,
Seyyide Fatma-tüz Zehra ana ile Şahı Merdan Ali’nin ikrarı üzerine ve

Alevi yol süreği üzerine sevgili gelinin vermiş olduğu karara şahitlik ediyor musunuz?

Șahid ve Canlar, Allah eyvallah. Şahitlik ediyoruz derler.

Pir, Allah şahitliğinizi kabul buyursun.
 

Sevgili damat adayı… 
Allah’ın rızası üzerine, Hz.Muhammed Mustafa’nın buyruğu üzerine,
Şahı Merdan Ali ile Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın ikrarı üzerine ve

Alevi yol süreği üzerine, Hakk meydanında, Pir huzurunda, hazır bulunan canların şahitliğinde, hiç bir etki ile baskı altında kalmadan kendi arzu ve isteğiniz üzerine acı ile tatlı günlerinizi, hayatınızı paylaşmaya ve dertlerinize ortak olmak için ................. kızı ........... eşitiniz olarak
Kabul ediyor musunuz?

Kabul ediyor musunuz
Kabul ediyor musunuz?

Damad adayı, Allah eyvallah. Istiyorum der.
Pir, Allah eyvallah canlar! 

Sevgili Damad şahidi ve Canlar! 
Allah’ın rızası üzerine, Hz.Muhammed Mustafa’nın buyruğu üzerine,

Şahı Merdan Ali ile Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın ikrarı üzerine ve

Alevi yol süreği üzerine sevgili damadın vermiş olduğu karara şahitlik ediyor musunuz?

Șahid ve canlar, Allah eyvallah. Şahitlik ediyoruz.

Pir, Allah şahitliğinizi kabul buyursun.
 

Ya Cenab-ı Hakk! 
Hz.Muhammed Mustafa’ya, Keremler Şahı Ali’yyün Veliullah’a ve
Ehli Beyt’ine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle.

Şahı Merdan Ali’den üstün Veliullah, Zülfikar’dan üstün ilahi Adalet yoktur.

Bismișah, Allah Allah!
Kainatı yaratan ve ona düzen veren yüce Allah’ım!

Bu ikrarı, bu birlikteliği, Hz.Muhammed Mustafa,

Aliyyel Murtaza’nın ve Seyyide Fatma-tüz Zehra ananın yüzü suyu hürmetine,

Yaşamları boyunca kaim ve daim eyle.

On Iki Imam hakkı için, iki cihanda aziz eylemeni temeni ederiz.

Dillerini birbirine tatlı, yıldızlarını birbirine barıșık, ömürlerini sağlıklı,

Kazançlarını bereketli ve yuvalarını kutlu eylemeni dileriz.

Ehli Beyt’in hürmetine, aralarındaki sevgiyi, saygıyı artır ve

Mutluluklarını daim eylemeni dileriz.
 

Erenlerin, evliyaların yüzü suyu hürmetine, 
Topluma faydalı insan, Anne ile babaya hayırlı evlatlar nasip eylemeni dileriz.
Imam Cafer-i Sadık hürmetine, haksızın şerinden, soysuzun dilinden,

Görünür görünmez kazadan, beladan, ateşten, afattan korumanı temeni ederiz.
 
Naci ile Naciye nesli Pak, Hz.Muhammed Mustafa ile Hadice-tül Kübriya,

Șahı Merdan Ali ile Seyyide Fatma-tüz Zehra ana yakınları gibi olmanızı dileriz.

Üçlerin, beşlerin, yedilerin, On Iki Imamların, On Dört Massum-u Pakların,
On Yedi Kemerbestlerin, Kırkların hayır ve himmeti üzerinizde hazır ve nazır ola.
 

Ya Cenab-ı Allah!
Bu gençlerimize, hayat boyu birlikte ve huzur içinde yaşamalarını nasip eyle. 

Nikahınız, hayırlı ve Hakk Muhammed Ali yardımcınız olsun.
Dil bizden, kabul-ü Cenab-ı Hakktan ola.

Allah Allah, hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola.
 

Dolu(Şerbet) duası…  
Içtiğiniz Kırklar dolusu ola
Hakk Muhammed Ali yardımcınız ola

Muhabbetiniz, Ehli Beyit muhabbeti ola

Evliliğiniz mübarek, huzurunuz daim ola.

Ağzınız tatlı, ömrünüz bereketli ola.

Dil bizden, kabul-ü Cenab-ı Hakktan ola.

Allah Allah, hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola.
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından, 
=Seyyid Hakkı=

 Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...