Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

4- Gözcü, hizmet makamı.


4- Gözcü, hizmet makamı… 

On iki hizmet makamları...
1- Pir, hizmet makamı,
2- Rehber, hizmet makamı,
3- Zakir, hizmet makamı,
4- Gözcü, hizmet makamı,
5- Süpürgeci-Feraşcı, hizmet makamı,
6- Çerağcı-Delilci, hizmet makamı,
7- Sakacı, hizmet makamı,
8- Lokmacı-Niyazcı, hizmet makamı,
9- Ibrikci-Tezakarcı, hizmet makamı,
10- Kapıcı, hizmet makamı,
11- Peyikci-Pervaneci, hizmet makamı,
12- Iznikçi-Meydancı, hizmet makamı… 
 

Gözcünün, hizmet görevi…
Gözcü, Rehberin yardımcısıdır. Cem erkanının sessiz ve sakinlik içinde gecmesini sağlar. Dolayısıyla gözetleyen, kurallara uymayıp aykırı davrananları uyarır ve yardımcı olur. Yani bir bütün olarak cem ibadetinin asayişini sağlanmasından sorumlu kişidir.
 

Erenler cemine her can giremez,
Edep ile erkan yol olmayınca.

Her Kamberim diyen Kamber olamaz,
Şah‘ın Kanber‘ine kul olmayınca.
 

Arama uzakta vardır yakını,
Gerçek olan talip bulur hakkını,
Yüklemezler sana yolun yükünü,
Bükülü kametin dal olmayınca.
 

Şah Hatayi‘m eder bu sırrı beyan,
Kamil midir cahil sözüne uyan,

Bir baştan ağlamak ömüre ziyan,

İki baştan muhip yar olmayınca.
 

Gözcünün, çözemediği bir müşkülü Rehbere haber eder ve eğer Rehber de çözemezse, o zaman Pire havale edilir. Doğru olan, istisnalar hariç her can kendi gözcüsü, gözetleyicisi olmalıdır. 

Gözcü bir bütün olarak cem erkanına uygun olmayan hal ve davranışlarda bulunan, uygunsuz hareket eden canları uyarır ve uygun davranmalarını sağlar. 

Gözcünün, hizmet dar gülbengi…
Bismişah Allah Allah!

Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla.
Allah’tan ola hidayet, Muhammed Mustafa'dan ola şefaat,
Ali’yyel Murteza'dan ola himmet, Erenler meydanında gözcü Karaca Ahmet.

Allah Muhammed ya Ali, dar çeken didar göre,
Didar gören cehennem narı görmeye,
Seyyide Fatma-tüz Zehra ana muradımızı vere, Erenler sefasına ere.

Allah Allah, Allah eyvallah. Nefes Pirdedir...
 

Pirin, gözcüye dar gülbengi…
Bismişah, Allah Allah!
Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola,
Dilde dileğiniz, gönülde muradınız hasıl ola,
On Iki Imam divanında, hizmetiniz kabul ola.

Gözcü Karaca Ahmet sultanın himmeti, üzerinizde hazır ve nazır ola.
Dil bizden, yardım Hakk’tan, inayet Muhammed Ali’den ola.

Allah Allah, Hakk eyvallah. Kabul ve makbul ola…
 

Pir, dar gülbengi okuduktan sonra Gözcü geri gerisine diğer hizmetkarlarla birlikte dara durur. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...